Välkommen till ÖLOs årsmöte!  arsmoteOlo2021Slu

När: söndag den 21 februari 2021 kl. 13:00 

 

Passa på och få chansen till en presentation av SLU rörande de forskningsprojekt som ÖLO gett bidrag till! 

I år kommer mötet att vara digitalt och ske i ett verktyg som heter Zoom. För att delta behöver du en telefon eller dator med en webbläsare.  
 
När du anmäler dig till årsmötet kommer du att få en länk via mail* som du klickar på. Du kommer även få en kort skriftlig information om hur Zoom fungerar.  
 

KL 12:30 Vi börjar logga in och testa tekniken så alla har chans att få till ljud och bild.**

KL 13:00 Presentation av forskningsprojekt som ÖLO gett bidrag till 

                Deltar: professor Henrik Rönnberg och Sara Saellström, SLU 

KL 13:20 Årsmöte 
 

Se bifogad dagordning samt årsmöteshandlingar under meny 'Protokoll'. Handlingar inför Boxerfullmäktige bifogas också.

Notera att man måste vara inloggad som registrerad medlem för att ta del av årsmöteshandlingar. 

 

Anmäl dig till: sekr@olo.boxerklubben.org 
Senast: Fredag 19/2   

 

Om det uppstår behov av sluten votering under mötet, kommer deltagarna att få maila in sin röst till sammankallande i valberedningen som sedan räknar rösterna och redogör för resultatet.  

 

 

* Mailet med länken till årsmötet skickas ifrån Heléne Mällström så håll utkik efter mail från henne, mailet går inte iväg automatiskt så det kan ta någon dag innan du får det. 

** Det går bra att logga in senare, men senast kl 12:50 vill vi att du är på plats.

Nu när ett nytt år har påbörjats och vaccinationerna mot Covid- 19 har oloValberedningForfragan2021börjat ser ÖLO fram emot ett händelserikt år. Samarbetet med Solna Sundbyberg brukshundsklubb rullar på, planering för medlemsmöten och ÖLOs utställning lika så. De första utbetalningarna från det generösa arvet från makarna Johansson håller precis på att betalas ut för att finansiera forskning kring vår kära Boxerras, men trots det finns det en, inte obetydlig del, kvar som behöver hanteras.


Valberedningen jobbar just nu med förslag på styrelsemedlemmar till årsmötet. Många i förra årets styrelse vill sitta kvar och det är ett roligt och duktigt gäng som har kompletterats med några nya spännande förmågor. Vi har dock en sista stor och viktig post som vi måste fylla, nämligen ordföranden.

Vi i valberedningen har arbetat aktivt för att hitta nästa ordförande för ÖLO men tyvärr utan framgång och vi börjar få slut på kandidater. Vi vädjar nu till er medlemmar: Känner du att du vill engagera dig eller känner du till någon person som du tycker skulle vara lämplig hör av dig till oss.

Vi ser fram emot ett händelserikt och roligt år med ÖLO, hoppas du vill vara med där. Kanske som en del av ÖLOs styrelse?

Helena Fredriksson helena@boxerklubben.org
Carl Björkqvist c.bjorkqvist@gmail.com
Anders Birkeland anders@gfstudios.se