bannerSlo

Välkommen till Södra lokalområdet

 

Några av våra mål är att:

  • Erbjuda utställningar, utbildningar, träning, MH, korning, exteriörbeskrivningar och andra aktiviteter.
  • Vi ska stimulera medlemmar till att delta i dessa och andra aktiviteter.
  • Vi ska vara det naturliga klubbvalet för alla Boxer-ägare i Skåne
  • Ordna attraktiva och trevliga aktiviteter för våra medlemmarna.
  • Utöka tävlingsverksamheten.
  • Öka antalet medlemmar samt behålla befintliga.

Adress, PlusGiro mm

c/o Erik Sundberg
Sövdeborgsgatan 60
216 19 Malmö

Organisationsnr: 802460-4517
PlusGiro: 21 66 90-8
Bankgiro: 5399-8704

Kontaktperson AS

Lotta Ullid,  lotta@boxerklubben.org, 070-833 12 89

fb