bannerSlo

Välkommen till Södra lokalområdet

Några av våra mål är att:

  • Erbjuda utställningar, utbildningar, träning, MH, korning, exteriörbeskrivningar och andra aktiviteter.
  • Vi ska stimulera medlemmar till att delta i dessa och andra aktiviteter.
  • Vi ska vara det naturliga klubbvalet för alla Boxer-ägare i Skåne
  • Ordna attraktiva och trevliga aktiviteter för våra medlemmarna.
  • Utöka tävlingsverksamheten.
  • Öka antalet medlemmar samt behålla befintliga.

Adress, PlusGiro mm

c/o Lindström
Brohultsvägen 238
254 65 Helsingborg

Organisationsnr: 802460-4517
PlusGiro: 21 66 90-8
Swish: 123 566 75 97

fb