Välkommen till Svenska Boxerklubben

Vi är Svenska Brukshundklubbens rasklubb för boxer och vi vänder oss till dig som har en boxer eller ett intresse av boxer.

Vår målsättning är att skapa gemenskap kring vårt intresse för boxer och att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper.


kopaValp1 uppfodare1 tavlingUtstallning1 duOchDinBoxer1

 

Nyheter

boxerdogmadnessPixabayKnäledsproblem har länge diskuterats vara ett hälsobekymmer hos hundrasen boxer i Sverige, men exakt hur vanligt förekommande det är och vilken/vilka underliggande patologier som föreligger har ej blivit kartlagt. Efter initiativ från Svenska Boxerklubben har därför ett examensarbete inom det här området startat upp på SLU nu under hösten.

Syftet med det här arbetet är att undersöka förekomst av och eventuell orsak till knäledsproblem hos hundrasen boxer på två sätt. Dels genom sökningar i UDS journalsystem med karaktärisering av de fall av knäledsproblem som hittas där, samt genom en enkätstudie som skickas till boxerägare/-uppfödare med frågor om deras erfarenhet av och uppfattning om knäledsproblem hos boxer.

För att svara på enkäten behöver du inte i dagsläget äga en boxer, så länge du har haft en tidigare. Du behöver inte heller ha haft en boxer med just knäledsproblem, var din hunds/dina hundars knän helt bra är också det viktig information för oss. 

Enkäten har förlängd svarstid fram till 21 oktober. 

Ansvarig student för arbetet är Cecilia Rebhan, med handledare Charles Ley och Veronica Näslund."

Länk till enkäten:

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1005914X298208034X84999

 

Nu är det dags att leta fram dina bästa boxerbilder och skicka in dem till nästa års Boxerkalender.

Nytt för i år är att vårt tryckeri har hjälpt oss att skapa en uppladdningstjänst där du laddar upp dina bilder och direkt får svar på om de fungerar i storlek.
Klicka på bilden nedan så kommer du till kalendersidan där du kan skicka in dina bidrag. Lycka till!

boxerkalenderPuff2022

Nu är senaste protokoll från AS styrelsemöte 2021-09-21 publicerat. 

Notera att protokollen är enbart tillgängliga för inloggade medlemmar. 

Till protokoll

Nu är det på gång,

Boxerbladet är i pressen och förväntas komma i din brevlåda i slutet av denna/början av nästa vecka.

Ett tips är att skyndsamt dubbelkolla så ditt medlemskap inte hamnat i skarven av förnyelse, så du inte missar ditt nummer.

boxerbladSeptember2021boxerbladetsept2021Bild2

I AS-bloggen delar AS med sig av avdelningsstyrelsens arbete.

puffAsInfo