Välkommen till Svenska Boxerklubben

Vi är Svenska Brukshundklubbens rasklubb för boxer och vi vänder oss till dig som har en boxer eller ett intresse av boxer.

Vår målsättning är att skapa gemenskap kring vårt intresse för boxer och att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper.


kopaValp1 uppfodare1 tavlingUtstallning1 duOchDinBoxer1

 

Nyheter

Boxerbladet nr 2 är försenad, den skulle ha kommit till midsommar. Redaktionen jobbar för högtryck med ett fullmatat nummer med boxerns tandhälsa som tema och den ska dimpa ned i era brevlådor första veckan i juli. Den som väntar på något gott...

forsenadBoxerbladNr22019

midsommarValpSommar

General Assembly anordnas vart tredje år, då bl.a nytt ATIBOX presidium väljs. Dessutom utses arrangörer för ATIBOX World Show, ATIBOX WM IGP och ATIBOX WM FH. Naturligtvis redovisas också ATIBOX verksamhet inklusive ekonomi.

Vid förra General Assembly 2016 i Slovenien utsågs Sverige att anordna ATIBOX World Show 2018 i Malmö. Nu i efterhand ska vi vara mycket stolta över vårt arrangemang och genomförande. Vi får ofta höra att ATIBOX i Malmö är ett föredöme hur ett ATIBOX ska arrangeras.

Årets General Assembly föregick av internt möte i mars kallats av några stora boxerländer. Kallade var ett tiotal länder, varav vi fick en sen inbjudan några dagar före mötet.

Vid Kennelfullmäktige 2017 fick SKK:s Centralstyrelse i uppdrag att tillsätta en utredning avseende höftledsdysplasi, kallad HD-utredningen. Orsaken till utredningen, vilka som ingått och slutsatser i sin helhet finns i rapporten på 126 sidor.
Länk till rapporten i sin helhet - på sid 3-5 finns en bra sammanfattning.
Rapporten presenterades 11 maj, den filmades -  länk till hela presentationen på SKK Play!

I rapporten konstaterar man att det finns flera potentiella orsaker till ökningen av andelen hundar med HD-grad C, framförallt en förändring av sederingsrutin. Tekniken med digitala bilder har nästan helt ersatt tidigare analoga bilder, vilket innebär en förbättrad avläsning av bilderna.
Sannolikt är det flera miljöfaktorer i samverkan som förklarar HD-utvecklingen över tid. I vilken grad de olika faktorerna går inte att fastställa exakt.
Analyserna visar att ökningen av andelen hundar med HD-grad C inte orsakats av en genetisk försämring, då de genetiska trenderna är gynnsamma i många raser.

Nu förslår utredarna några saker:
• Att skapa möjligheter för en öppen redovisning av återkommande och standardiserade avläsarkalibreringar 
  i Sverige, inom Norden och i möjligaste mån med övriga FCI-länder.
• Att det upprättas avtal mellan SKK och röntgande kliniker, med syfte att skapa enhetliga former för HD-screening
  och överföring av bilder
• Att SKK avsätter resurser för och initierar ett samarbete i syfte att tillskapa en nordisk/internationell gemensam
  avelsvärdering för HD.tjuv2

Nu har det hänt igen! En bedragare försökte nyss lura en LO-kassör genom att skicka ett falskt mail med begäran om en utbetalning på 4625 EUR. Meddelandets avsändare såg vid en första anblick ut att vara lokalområdets ordförande. Lyckligtvis hade detta LO bättre kontrollrutiner och lät sig inte luras.   

Var uppmärksam så att inte ditt LO drabbas, mer än ett LO har blivit kontaktat.

Protokoll från avdelningsstyrelsens möte 2019-04-16 ligger nu uppe. Under AS-mötet gicks många punkter igenom. Bland annat beslöts att nominera Anders Härnman som suppleant till Atibox Presidium, att införskaffa  ett tabellprogram till webben som gör att man bl.a. kan presentera sökbara resultatlistor,  att Boxerklubben ska ha ett speciellt kontonummer för medlemsavgifter och att tillsätta en person som kan hantera frågor kring GDPR.

Som inloggad medlem kan du läsa hela protokollet, du hittar det under klubbinfo, protokoll.

Direktlänk till protokollsidan

”I tider då registreringssiffrorna för både boxer och andra bruksraser minskar, då antalet anmälda hundar till boxerspecialer och andra utställningar är lägre än på mycket länge, då brukshundsklubbarna håller på i med stort sett allt annat utom än bruksverksamhet. Då fylls platserna på boxerlägret snabbare än vad det någonsin gjort. Då vill i stort sett var tionde medlem i Svenska Boxerklubben åka på läger.”
Gissa hur snabbt lägerplatserna fylldes vid midnatt 1 april - här hittar du svaret!