Avel & Hälsa

Kommitténs mål

Målsättningen är att skapa en verksamhet som skall vara intressant och nödvändig för varje uppfödare och hanhundsägare i rasen. Verksamheten skall väcka intresse och förståelse för avelsfrågor hos alla som äger hundar av rasen boxer.

valpar

Avel & Hälsa ska

 • presentera och sprida bred information i avelsfrågor
 • samla och sammanställa information om rasen boxer
 • följa forskning och utveckling beträffande avel
 • vid förfrågan agera diskussionspartner i avelsfrågor
 • bistå uppfödare, tik- och hanhundsägare med information, faktaunderlag och råd i avelsfrågor
 • informera om SKKs registreringskrav och fastställda hälsoprogram
 • informera om SvBs kravnivåer på föräldradjur för valphänvisning, samt om klubbens rekommendationer
 • ansvara för att ett centralt utbildnings- och informationsmaterial för uppfödare och hanhundsägare finns tillgängligt
 • ansvara för genomförandet av central utbildning och information i avelsfrågor
 • verka för att LO arrangerar lämplig lokal avelsutbildning för uppfödare och hanhundsägare
 • fungera som remisskanal i avelsfrågor