Hälsostatistik

HD statistik 2007-2016

Uppdaterat 2019-09-05

statistikHD190905 

Genomsnittet idag (födda 2014-2016) HD 36,3 %

Knä statistik 2007-2016

Uppdaterat 2019-09-05

statistikKna190307

RD statistik 1999-2017

Uppdaterat 2019-09-05

statistikRD190905