Hälsoprogram

Svenska Boxerklubben är ansluten till två hälsoprogram som registreras av Svenska Kennelklubben.

Rekommendationer

Utöver ovan nämnda hälsoprogram har Boxerklubben egna rasspecifika rekommendationer