RD - drabbade individer

Av klubben idag kända drabbade individer (föräldrarna anses vara anlagsbärare).

Lista över drabbade individer - 230321