RD - drabbade individer

Av klubben idag kända drabbade individer.(föräldrarna anses vara anlagsbärare).

Lista över drabbade individer