banner

Boxerns exteriör

Exteriören är tillsammans med hälsa och mentalitet av allra största vikt för boxern. Det är extra viktigt att exteriören beaktas vid avel, då boxern har en komplicerad rasstandard som ingående beskriver hur boxern ska se ut. Speciellt boxerns adelsmärke huvudet, och dess proportioner. Samt i övrigt viktiga måttförhållanden, såsom t exempel den kvadratiska kroppen.

Exteriören är viktig för funktionen; Boxerns kropp är lite speciell eller vad sägs om formuleringen angående boxerns helhet i rasstandarden, ”Boxern ska vara en medelstor, kraftfull hund med kvadratisk kropp och kraftig benstomme. Muskulaturen ska vara torr, mycket väl utvecklad och framträdande på ett välmodellerat sätt. Rörelserna ska vara livliga, kraftfulla och eleganta. Boxern ska varken förefalla klumpig eller tung, inte heller luftig eller lätt.” Det är inte lätt att få till allt detta, men målet för alla måste vara att varje parning ska ta er uppfödning närmare rasstandarden.

 

Exteriörkommittén ska:

  • Informera uppfödare och boxerintresserade.
  • Exteriörutbilda uppfödare och boxerintresserade.
  • Bredda intresset för boxerns exteriör
  • Arbeta för att exteriördelen ska behandlas och vara en återkommande programpunkt på boxerträffarna.
  • Informera i Boxerbladet.
  • Fungera som remisskanal i exteriöra frågor.
  • Sammanställa SRD-lista varje år.
  • Revidera raskompendiet.
  • Informera om och uppdatera RAS, rasspecifik avelsstrategi

I exteriörkommittén finns många års kunskap där vi tillsammans ska försöka möta de mål som Svenska Boxerklubben ställt. Vi hoppas att ni alla boxeruppfödare, hanhundsägare och i övrigt intresserade boxerentusiaster ska se oss som en tillgång och använda er av oss och vårt arbete. 

Tveka inte att höra av er till oss om ni har några frågor eller behöver råd.

Ansvarig för exteriörkommittén är Tommy Dahlström