Brakycefali

Boxen är en brakycefal ras. Ordet brakycefal kommer från grekiskan där brachu betyder kort och cefali betyder skalle. Det är alltså en hund med en förhållandevis kort skalle. En alltför kort skalle medför dock ett flertal hälsorisker.  Det är Avdelningstyrelsens (AS) uppfattning att vi som uppfödare och/eller ägare till en brakycefal ras, bör vara insatta i frågor kring brakycefali. 
 
Avdelningsstyrelsen kommer under 2021 att i större omfattning än tidigare arbeta med frågor rörande SRD (särskilda rasspecifika domaranvisningar) samt följa övriga länders arbete för att hålla oss informerade och uppdaterade. 
 

Artiklar och information

Videoföreläsning brakycefali

Boxerklubben har fått tillgång till en video som åskådliggör brakycefala rasers problem. Det är dock inte en boxer som visas i videon, men det som sägs om brakycefali är applicerbart på boxern också. Brakycefali diskuteras mellan 4.40 och 12.20.
 
För att se videon, klicka på länken nedan.

brakyVideoRosin