Boxern tillhör de brakycefala (trubbnosiga) raserna. I den Rasspecifika Aveslsstrategin (RAS, 2017) för boxer beskrivs några av de problem som trubbnosighet kan ge upphov till och hur Svenska Boxerklubben arbetar med frågan. Boxern omfattas också av Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD).

I RAS står bland annat:

  • Andningsbesvär: Ljudlig andning och öppen mun kan förknippas med trånga luftvägar på grund av alltför kort nos, otillräckligt utrymme i svalget och/eller knipta näsborrar. Boxerklubben arbetar med information kring SRD; till uppfödare, SRD-information till domare och sammanställning och information av årlig SRD-statistik.
  • Standarden föreskriver att ”Nosryggens längd skall förhålla sig till skallens längd som 1:2” och får alltså inte vara överdrivet kort. Tandstatus ska vara god och standardenlig. Uppmärksamma andning, huvudetsproportioner, bett och hud.

I denna video publicerad av den tyske veterinären Peter Rosin beskrivs brakycefala rasers problem med fokus på framför allt bulldog och vad man kan se vid CT-skanning. Det är specifikt avsnittet om brakycefali som är relevant även för boxer; videon lyfter även fram andra problem som förekommer hos just bulldog.

brakyVideoRosin