typhuvudSvenska Kennelklubbens SRD-lista (särskilda rasspecifika domaranvisningar) är ett kommenterande komplement till rasstandarden för respektive ras. Målsättningen är att öka domarens och för vår del boxeruppfödare/ägares medvetenhet om boxerns exteriöra överdrifter och sundhet. Man ser både till den enskilda hunden och till utvecklingen av rasen som helhet.

Domare på utställning lämnar en rapport av observationer på det som lyfts i SRD. Rapporterna delges också rasklubben som information och för att möjliggöra samsyn mellan domare och rasexperter. Svenska Boxerklubbens slutsatser av domarnas SRD år 2017- 2019:

Vanligt förekommande är övertypiska boxer med runda, oädla huvuden och alltför korta nospartier, vilka påverkar hälsan negativt. Hundens förmåga att andas försämras, vilket påverkar såväl hundens vardag som möjlighet att prestera vid olika funktions- och arbetsprov. Vår slutsats av detta är att utvecklingen av boxern inte givit den positiva utveckling som behövs för att ta bort boxern från SRD-listan. Därmed önskar vi att boxern ska finnas kvar i Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar rörande överdrifter hos rashundar. Vår målsättning måste vara att skapa intresse och förståelse för en exteriör avel som gynnar sund exteriör med god funktion och förebygger förekomsten av icke önskvärda egenskaper hos avkomman som påverkar hälsan negativt.

 

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar

Blankett för SRD-rapport (ifylles av domare)

SRD-redovisning 2017

SRD-redovisning 2018

SRD-redovisning 2019