Rekommendationer Hjärta

Hjärtproblem förekommer inom rasen. Hos boxer är den vanligaste medfödda hjärtsjukdomen aortastenos, följt av pulmonalisstenos. Dessutom förekommer två typer av kardiomyopati hos boxer; dilaterad kardiomyopati (DCM) och arytmogen högerkammar-kardiomyopati (ARVC).

En relativ hög andel boxer har blåsljud i någon form, i undersökningar har mellan 50-80 % av vuxna boxer uppvisat blåsljud, varav de flesta låggradiga. Blåsljud kan vara indikation på hjärtfel men de kan också, speciellt hos boxer, vara fullt naturliga. De kallas då fysiologiska blåsljud.

Både medfödda hjärtsjukdomar, som aortastenos och pulmonalisstenos, och förvärvade hjärtsjukdomar, som kardiomyopatier, är ärftliga. Det är därför viktigt att undvika avel på hundar med hjärtfel. Samtidigt är det viktigt att undvika att avelsbasen i en ras blir för liten. Om alla boxerhundar med låggradiga blåsljud, men utan påvisad aortastenos, pulmonalisstenos eller annan hjärtsjukdom, skulle tas ur avel finns risk för utarmning av genetiskt material, dvs. att avelsbasen blir för liten.

I en del länder är det obligatoriskt med hjärtundersökning på avelsdjur. Svenska Boxerklubben rekommenderar att avelsdjur undersöks av smådjursspecialist/kardiolog. Om blåsljud föreligger, bör man gå vidare till kardiolog för en grundligare undersökning.

 

• Instruktioner för hjärtundersökning

 

loggaHjartintyg201909 

Hjärtintyg blankett

 

De hundägare som har hjärtundersökt sina hundar och gett sitt tillstånd att resultatet publiceras finns i nedanstående lista. Listan är sorterad på hundens namn i stamtavlan.

loggaHjartundersokta

• Lista över hjärtundersökta hundar

Vill du veta mer? Hur tar jag hand om hund med hjärtproblem? Läs Boxerbladets hjärttema.
tileBoxerbladetHjarta