bannerOlo

Välkommen till Östra lokalområdet

Vårt lokalområde är ett av de största till ytan och vi har idag ca 270 medlemmar.

 

Medlemsmöte, boxerbus och träningstävling 18 maj

medlemsmoteMajAnnons

Stort grattis till årets ÖLO-mästare i Lydnad och Bruks 2018

Med ert engagemang på och utanför tävlingsplanen är ni en inspirationskälla för oss andra i vårt lokalområde.

oloMastareBruksHS2018oloMastareLydnad2018

Några av våra mål som lokalklubb är att:

  • Vi ska vara det naturliga klubbvalet för alla Boxerägare i Östra lokalområdet.
  • Erbjuda Mh, MT/Korning, exteriörbeskrivning, utställning, utbildning och träning av olika slag m.m.
  • Vi ska stimulera medlemmar att delta i dessa och andra aktiviteter.
  • Ordna attraktiva aktiviteter som riktar sig till alla medlemmar.
  • Öka antalet medlemmar samt behålla befintliga.

Medlemsmöten och Årsmöte 

Varje år har ÖLO tre medlemsmöten

  • Första medlemsmötet sammanfaller med aktivet under våren. Vanligtvis ÖLO:s familjedag/boxerträff i maj.
  • Andra medlemsmötet genomförs under hösten/vintern, oftast med någon aktivitet.
  • Tredje medlemsmötet sker vid vårt årsmöte i februari.

Officiell utställning – rasspecial 

Vi genomför även en officiell utställning för boxer varje år. 

fb