bannerOlo

Välkommen till Östra lokalområdet

Vårt lokalområde är ett av de största till ytan och vi har idag ca 270 medlemmar.

Några av våra mål som lokalklubb är att:

  • Vi ska vara det naturliga klubbvalet för alla Boxerägare i Östra lokalområdet.
  • Erbjuda Mh, MT/Korning, exteriörbeskrivning, utställning, utbildning och träning av olika slag m.m.
  • Vi ska stimulera medlemmar att delta i dessa och andra aktiviteter.
  • Ordna attraktiva aktiviteter som riktar sig till alla medlemmar.
  • Öka antalet medlemmar samt behålla befintliga.

Medlemsmöten och Årsmöte 

Varje år har ÖLO tre medlemsmöten

  • Första medlemsmötet sammanfaller med aktivet under våren. 
  • Andra medlemsmötet genomförs under hösten/vintern, oftast med någon aktivitet.
  • Tredje medlemsmötet sker vid vårt årsmöte i februari.

Officiell utställning – rasspecial 

Vi genomför även en officiell utställning för boxer varje år. 

År 2021 genomförs Ölos Boxerspecial den 4 september vid Rasbo kil, Uppsala. 

 

Stort tack till våra sponsorer som stöttar med vinster vid Ölos Boxerspecial 2021

puffRoyalCaninagriaLogopuffSDAhooks

 

 

 

 

fb