bannerOlo

Grupper ÖLO

Mental

Ansvarig Susanne Thoors och Lena Sehlin

Svenska Boxerklubben med sina lokalområden försöker varje år ordna MH och MT utifrån behov och efterfrågan. Verksamhetens styrs genom lokalområdets mentalkommitté. Då ÖLO ej har egen bana och få auktoriserade figuranter, testledare, beskrivare osv, krävs det att vi är ute i god tid för att kunna boka upp de funktioner som behövs till ett MH eller MT.
Är du intresserad av att veta mer, utbilda dig till figurant eller hjälpa till på något sätt, kontakta ordförande då hjälps behövs.
Uppfödare och medlem som är i behov av MH/MT kontaktar ordförande så tidigt som möjligt. För planering ska kunna ske ber vi att uppfödare och medlem, senast 31 dec, inkommer med information om hur behovet ser ut inför nästkommande år. Maila till ordf eller ring 076 3188162.

Utställning

Ansvarig Viveka Aronsson

Varje år arrangerar ÖLO en officiell utställning, rasspecial. Arbetet sker i stor del genom en utställningskommitté. I ÖLO finns det dessutom tre vandringspriser som delas ut för:

  • ÖLO:s bästa Veteran
  • ÖLO:s bästa Uppfödare med HP (Kennel Debutant Peggie Ceders dopfunt)
  • BOL's bästa ÖLO hund (bäst placerad ÖLO hund med CK)

För att veta mer om utställningen eller övriga frågor kontakta Viveka Aronsson tel: 070 176 21 46, utställningsansvarig.