bannerOlo

Nyheter

annonsOLOspecial2022

Till anmälan <<<<<

Hej alla ÖLO-medlemmar, nytt spännande nyhetsbrev ute nu!

Klicka på bilden för att läsa. 

oloNyhetsbrevMajFrame

Hej alla ÖLO-medlemmar, nytt nyhetsbrev ute nu!

Klicka på bilden för att läsa. 

bildOloNyhetsbrevPask2022

minnesprisAgneta2021

Stort tack till dig Agneta Lundström för din insats som gynnar många medlemmar och boxrar inom ÖLO-området. //ÖLO-styrelsen. 

https://boxerklubben.org/index.php/lo-arkivet/olo/2020/648-olo-nominera-makarna-johanssons-hedersutmarkelse

 

I samband med ÖLOs årsmöte den 19 februari vill styrelsen för ÖLO uppmärksamma Jill Mellström och Jipotimas Chomolangma för deras jättefina prestationer i internationella boxervärlden under 2021.

ATIBOX World Champion FH spår 2021, Tjeckien -  7 november

5e plats WUBOX FCI IFH Championship, Österrike - 11 november

Stort GRATTIS till Jill och Choma önskar hela ÖLO-styrelsen!

vinnareAtibox2021Jill2

Stort grattis till årets ÖLO- mästare i Lydnad 2020-2021!

Trubbel och Eva ni som team och er träning är en stor inspirationskälla för oss alla i Östra lokalområdet! 

ÖLO Mästare 20201

 

(ÖLO-Mästare för Bruks 2021 har inte kunnat utses då inga ansökningar inkommit.) 

oloMH2022Kollage

Hej på er alla Boxerägare!
Dags att planera och boka MH för din boxer inför 2022!

Via ÖLO finns nu möjlighet att på Solna Sundbybergs Brukshundklubb genomföra MH (mentaltest) för din Boxer.

 

Under 2022 finns fyra datum inbokade för MH, 24/4, 4/6, 23/10 och 30/10.

Det finns platser lediga vid alla fyra tillfällena.*
(Uppdaterat datum 2022-01-30).

 

Under ett MH går hunden och ägaren igenom en bana med olika moment där hundens beteende dokumenteras och ger en bra bil av vem man har i andra änden av kopplet. Det är även viktigt för den fortsatta aveln att mentaltesta sin hund. Inga förkunskaper behövs för hund el ägare men hunden ska vara minst 12 månader, vara registrerad i SKK el i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation, ID- märkt, vaccinerad enl. gällande regler, vara fullt frisk och inte löpa.

Är du intresserad att genomföra ett MH på din Boxer kontakta Lena Sehlin el Susanne Thoors via mail, fredriksson712@hotmail.com , susanne.thoors@gmail.com

Pris enligt Svenska Brukshundklubbens prislista, 600kr/hund.

Vill du veta mer kan du gå in på följande länk:

https://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentalbeskrivning-mh/

 

*Platserna är främst ämnat för ÖLO-ekipage, i mån av plats kan boxer från övriga lokalområden få plats. 

Valberedningens preliminära förslag på avdelningsstyrelse är klart och följer enligt nedan. Då förslaget var något fördröjt har nomineringsperioden förlängts till den 21 januari 2022. 
 
För att nominera ytterligare kandidater måste dessa skickas via ditt lokalområde; enskild medlem kan inte skicka in förslag direkt till AS.
Medlemmar i ÖLO skickar sina förslag till sekr@olo.boxerklubben.org
 
Förslag måste innehålla följande:
 
- vilken funktion som avses,
- namn,
- uppgift om att den föreslagna kandidaten kandiderar.
Presentation av valberedningens preliminära förslag:
 
Ordförande: Åsa Danielsson. Omval 1 år
Vice ordförande: Maritha Östlund Holmsten. Omval 2 år
Sekreterare: Kristin Bergström Kvarstår 1 år
Kassör: Eva Smedjeborg Kvarstår 1 år
Ledamot: Anders Härnman Kvarstår 1 år
Ledamot; Hans Åhnström Nyval 2 år
Ledamot: Vakant, Fyllnadsval 1 år
Suppleant: Maria Nilsson Kvarstår 1 år
Suppleant: Vakant, Nyval 2 år
Revisor, PO Sundelin
Revisor, Mikael Pålblad,
Revisorsuppleant, Cecilia Borgljung
Hej ÖLO-medlemmar!
Bifogar årets sista nyhetsbrev. 
Uppdatering 20220120
Notera att datum för årsmöte är 19 februari klockan 15:00
Plats ZOOM 

(Handlingar och anmälningsformulär mailas ut till ÖLO medlemmar). 
 
Nominera gärna någon person eller organisation till Makarna Johanssons hedersutmärkelse!
Med vänlig hälsning
Styrelsen, sekreterare Helene Mällström

breezeSitter2Projekt Box Cancer

För några år sen fick Östra Lokalområdet (ÖLO) ett arv på närmare 1.5 miljoner kronor av makarna Karl-Erik och Yvonne Johansson. Testamentet saknade konkreta anvisningar eller önskemål om hur pengarna skulle användas och ÖLO tillsatte två arbetsgrupper för att behandla frågan. På årsmötet 2020 beslutades att kontakta Sveriges lantbruksuniversitet, SLU för diskussioner om hur en donation på bästa sätt skulle kunna bidra till förbättrad hälsa hos boxerrasen.

Tumörsjukdom är den vanligaste dödsorsaken för boxer och ansågs därför vara ett prioriterat område. Tillsammans med företrädare för SLU diskuterades hur en donation skulle komma boxerrasen till störst nytta. Slutligen hamnade valet på några av de vanligaste tumörsjukdomarna hos boxer (mastocytom, malignt lymfom och hemangiosarkom) med sikte på förbättrad individuell boxerdiagnostik/-behandling.