bannerOlo

Nyheter

digitaltArsmote2022OloI ÖLOs senaste nyhetsbrev (december 2021) kallades våra medlemmar
till årsmöte vid Solna Sundbybergs Brukshundklubb. 
På grund av rådande restriktioner till följd av pandemin ändrar nu ÖLO plats för årsmöte.  

ÖLOs Årsmöte 2022 kommer hållas digitalt via ZOOM. 

Plats: ZOOM
Datum: 19 februari
Ny tid: 15:00  

Handlingar samt anmälningsformulär till årsmöte mailas ut till medlemmar inom ÖLO inom kort. 
Anmälan ska ske senast 17 februari.

Föranmälan krävs, klicka här för information om regler gällande föranmälan till digitalt årsmöte vid SBK hemsida.

Vid ev frågor maila: sekr@olo.boxerklubben.org

 

Valberedningens preliminära förslag på avdelningsstyrelse är klart och följer enligt nedan. Då förslaget var något fördröjt har nomineringsperioden förlängts till den 21 januari 2022. 
 
För att nominera ytterligare kandidater måste dessa skickas via ditt lokalområde; enskild medlem kan inte skicka in förslag direkt till AS.
Medlemmar i ÖLO skickar sina förslag till sekr@olo.boxerklubben.org
 
Förslag måste innehålla följande:
 
- vilken funktion som avses,
- namn,
- uppgift om att den föreslagna kandidaten kandiderar.
Presentation av valberedningens preliminära förslag:
 
Ordförande: Åsa Danielsson. Omval 1 år
Vice ordförande: Maritha Östlund Holmsten. Omval 2 år
Sekreterare: Kristin Bergström Kvarstår 1 år
Kassör: Eva Smedjeborg Kvarstår 1 år
Ledamot: Anders Härnman Kvarstår 1 år
Ledamot; Hans Åhnström Nyval 2 år
Ledamot: Vakant, Fyllnadsval 1 år
Suppleant: Maria Nilsson Kvarstår 1 år
Suppleant: Vakant, Nyval 2 år
Revisor, PO Sundelin
Revisor, Mikael Pålblad,
Revisorsuppleant, Cecilia Borgljung
Hej ÖLO-medlemmar!
Bifogar årets sista nyhetsbrev. 
Uppdatering 20220120
Notera att datum för årsmöte är 19 februari klockan 15:00
Plats ZOOM 

(Handlingar och anmälningsformulär mailas ut till ÖLO medlemmar). 
 
Nominera gärna någon person eller organisation till Makarna Johanssons hedersutmärkelse!
Med vänlig hälsning
Styrelsen, sekreterare Helene Mällström

Valberedningen har inkommit med sitt förslag till styrelse för 2022 (se bifogat dokument här nedan). Det saknas fortfarande en ledamot tillika kassör och valberedningen jobbar vidare med detta. Förslag mottages gärna!

Nu är det ni medlemmar som får inkomma med fler nomineringar! Det är helt ok att anmäla eget intresse att bidra till styrelsearbetet.

Nomineringar skickas till ÖLO:s styrelse senast den 15 december (ordf@olo.boxerklubben.org). Vi skickar sedan en lista vidare till valberedningen.

Den information som ska finnas med vid nominering är:

*Vilken funktion/roll som avses

*Namn på den nominerade

*Kontaktuppgifter

*En kort presentation

OBSERVERA att den nominerade ska vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen samt godkänt att kontaktuppgifter lämnas vidare till ÖLO:s styrelse och valberedningen.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen för Boxerklubben ÖLO
oloBildUppdateringValberedForslag

breezeSitter2Projekt Box Cancer

För några år sen fick Östra Lokalområdet (ÖLO) ett arv på närmare 1.5 miljoner kronor av makarna Karl-Erik och Yvonne Johansson. Testamentet saknade konkreta anvisningar eller önskemål om hur pengarna skulle användas och ÖLO tillsatte två arbetsgrupper för att behandla frågan. På årsmötet 2020 beslutades att kontakta Sveriges lantbruksuniversitet, SLU för diskussioner om hur en donation på bästa sätt skulle kunna bidra till förbättrad hälsa hos boxerrasen.

Tumörsjukdom är den vanligaste dödsorsaken för boxer och ansågs därför vara ett prioriterat område. Tillsammans med företrädare för SLU diskuterades hur en donation skulle komma boxerrasen till störst nytta. Slutligen hamnade valet på några av de vanligaste tumörsjukdomarna hos boxer (mastocytom, malignt lymfom och hemangiosarkom) med sikte på förbättrad individuell boxerdiagnostik/-behandling.