bannerOlo

Nyheter

Till medlemmarna i Östra Lokalområdet Svenska Boxerklubben (ÖLO)

Sedan år 2020 har Svenska Boxerklubben nya stadgar vilka har fastställts av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse. De nya stadgarna har en ny valordning som innebär att valberedningen ska lämna in ett preliminärt förslag om lokalområdesstyrelse år 2023 senast den 15 november 2022.

Om du som medlem vill lämna alternativa nomineringar har du sedan en månad på dig. Senast den 15 december 2022 ska du kontakta styrelsen med dina förslag på de du vill ska sitta i styrelsen. Personerna ska vara valbara, dvs de ska vara villiga att ta på sig uppdraget. Du kan alltså inte längre lämna dina alternativa förslag under själva årsmötet.

Det slutgiltiga förslaget presenteras i god tid före årsmötet och finns med i årsmöteshandlingarna.

 

Valberedningens preliminära förslag till ÖLO-Styrelse 2023

Ordförande  Anne Sternbrink nyval 1 år
Vice ordförande Agneta Lundström 1 år
Kassör Helena Fredriksson 1 år
Sekreterare  Kristin Bergström nyval 2 år
Ledamot  Susanne Thors 1 år
Ledamot  Lena Sehlin 1 år
Ledamot Johan Löfving nyval 2 år
Suppleant 1:a Hanna Holmberg 1 år
Suppleant 2:a  Inger Öhbom nyval 2 år
     
Revisor PO Sundelin omval 1 år
Revisor Sara Söderqvist  nyval 1 år
Revisorssuppleant Ulrika Edgren  nyval 1 år


//Valberedning,
Katarina Magnusson, Carl Björkqvist och Anders Birkeland                          


Kontaktuppgifter mail till valberedning och styrelse ÖLO:

Katarina Magnusson katarina.magnusson@gmail.com

Carl Björkqvist c.bjorkqvist@gmail.com

Anders Birkeland anders@gfstudios.se

ÖLO styrelse: styrelse@olo.boxerklubben.org

Hej alla medlemmar!

Har du en bra idé? Skriv ned den som en motion för beslut under årsmötet februari 2023.

Mer info finns i bilagan, "hur du lämnar in en motion". Obs att sista datum för att lämna in en motion är den 20 oktober.

 

/ÖLOs styrelse 14 oktober 2022

>>> Hur du lämnar in en motion

 

lexiGul

Hej alla ÖLO-medlemmar, äntligen nytt spännande nyhetsbrev ute!

Klicka på bilden för att läsa. 

oloNyhetsbrev2210

Valberedningen har börjat sitt arbete.


Skicka dina förslag till
katarina.magnusson@gmail.com

Intresserad av hur Valberedningens arbete fungerar enligt SBK? Klicka här

 

 

Hej alla ÖLO-medlemmar, äntligen nytt spännande nyhetsbrev ute!

Klicka på bilden för att läsa. 

oloNyhetsBild

Hej alla ÖLO-medlemmar, nytt spännande nyhetsbrev ute nu!

Klicka på bilden för att läsa. 

oloNyhetsbrevMajFrame

Hej alla ÖLO-medlemmar, nytt nyhetsbrev ute nu!

Klicka på bilden för att läsa. 

bildOloNyhetsbrevPask2022

minnesprisAgneta2021

Stort tack till dig Agneta Lundström för din insats som gynnar många medlemmar och boxrar inom ÖLO-området. //ÖLO-styrelsen. 

https://boxerklubben.org/index.php/lo-arkivet/olo/2020/648-olo-nominera-makarna-johanssons-hedersutmarkelse

 

I samband med ÖLOs årsmöte den 19 februari vill styrelsen för ÖLO uppmärksamma Jill Mellström och Jipotimas Chomolangma för deras jättefina prestationer i internationella boxervärlden under 2021.

ATIBOX World Champion FH spår 2021, Tjeckien -  7 november

5e plats WUBOX FCI IFH Championship, Österrike - 11 november

Stort GRATTIS till Jill och Choma önskar hela ÖLO-styrelsen!

vinnareAtibox2021Jill2

Stort grattis till årets ÖLO- mästare i Lydnad 2020-2021!

Trubbel och Eva ni som team och er träning är en stor inspirationskälla för oss alla i Östra lokalområdet! 

ÖLO Mästare 20201

 

(ÖLO-Mästare för Bruks 2021 har inte kunnat utses då inga ansökningar inkommit.) 

oloMH2022Kollage

Hej på er alla Boxerägare!
Dags att planera och boka MH för din boxer inför 2022!

Via ÖLO finns nu möjlighet att på Solna Sundbybergs Brukshundklubb genomföra MH (mentaltest) för din Boxer.

 

Under 2022 finns fyra datum inbokade för MH, 24/4, 4/6, 23/10 och 30/10.

Det finns platser lediga vid alla fyra tillfällena.*
(Uppdaterat datum 2022-01-30).

 

Under ett MH går hunden och ägaren igenom en bana med olika moment där hundens beteende dokumenteras och ger en bra bil av vem man har i andra änden av kopplet. Det är även viktigt för den fortsatta aveln att mentaltesta sin hund. Inga förkunskaper behövs för hund el ägare men hunden ska vara minst 12 månader, vara registrerad i SKK el i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation, ID- märkt, vaccinerad enl. gällande regler, vara fullt frisk och inte löpa.

Är du intresserad att genomföra ett MH på din Boxer kontakta Lena Sehlin el Susanne Thoors via mail, fredriksson712@hotmail.com , susanne.thoors@gmail.com

Pris enligt Svenska Brukshundklubbens prislista, 600kr/hund.

Vill du veta mer kan du gå in på följande länk:

https://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentalbeskrivning-mh/

 

*Platserna är främst ämnat för ÖLO-ekipage, i mån av plats kan boxer från övriga lokalområden få plats. 

Valberedningens preliminära förslag på avdelningsstyrelse är klart och följer enligt nedan. Då förslaget var något fördröjt har nomineringsperioden förlängts till den 21 januari 2022. 
 
För att nominera ytterligare kandidater måste dessa skickas via ditt lokalområde; enskild medlem kan inte skicka in förslag direkt till AS.
Medlemmar i ÖLO skickar sina förslag till sekr@olo.boxerklubben.org
 
Förslag måste innehålla följande:
 
- vilken funktion som avses,
- namn,
- uppgift om att den föreslagna kandidaten kandiderar.
Presentation av valberedningens preliminära förslag:
 
Ordförande: Åsa Danielsson. Omval 1 år
Vice ordförande: Maritha Östlund Holmsten. Omval 2 år
Sekreterare: Kristin Bergström Kvarstår 1 år
Kassör: Eva Smedjeborg Kvarstår 1 år
Ledamot: Anders Härnman Kvarstår 1 år
Ledamot; Hans Åhnström Nyval 2 år
Ledamot: Vakant, Fyllnadsval 1 år
Suppleant: Maria Nilsson Kvarstår 1 år
Suppleant: Vakant, Nyval 2 år
Revisor, PO Sundelin
Revisor, Mikael Pålblad,
Revisorsuppleant, Cecilia Borgljung
Hej ÖLO-medlemmar!
Bifogar årets sista nyhetsbrev. 
Uppdatering 20220120
Notera att datum för årsmöte är 19 februari klockan 15:00
Plats ZOOM 

(Handlingar och anmälningsformulär mailas ut till ÖLO medlemmar). 
 
Nominera gärna någon person eller organisation till Makarna Johanssons hedersutmärkelse!
Med vänlig hälsning
Styrelsen, sekreterare Helene Mällström

breezeSitter2Projekt Box Cancer

För några år sen fick Östra Lokalområdet (ÖLO) ett arv på närmare 1.5 miljoner kronor av makarna Karl-Erik och Yvonne Johansson. Testamentet saknade konkreta anvisningar eller önskemål om hur pengarna skulle användas och ÖLO tillsatte två arbetsgrupper för att behandla frågan. På årsmötet 2020 beslutades att kontakta Sveriges lantbruksuniversitet, SLU för diskussioner om hur en donation på bästa sätt skulle kunna bidra till förbättrad hälsa hos boxerrasen.

Tumörsjukdom är den vanligaste dödsorsaken för boxer och ansågs därför vara ett prioriterat område. Tillsammans med företrädare för SLU diskuterades hur en donation skulle komma boxerrasen till störst nytta. Slutligen hamnade valet på några av de vanligaste tumörsjukdomarna hos boxer (mastocytom, malignt lymfom och hemangiosarkom) med sikte på förbättrad individuell boxerdiagnostik/-behandling.