bannerSlo

Grupper i SLO

Mentalgruppen

Lennart Hornemark, Lena Ytterberg. Adjungerad Rebecka Nilsson

Mål

Vi ska verka för att alla boxrar i lokalområdet mentalbeskrivs samt att så många som möjligt mentaltestas och exteriörbeskrivs.

Delmål

 • Arrangera korning vid minst ett tillfälle.
 • Hjälpa uppfödare i SLO att förmedla kontakt till brukshundsklubbar för arrangemang av MH.
 • Arrangera exteriörbeskrivningar vid behov.
 • Uppmuntra boxerägare till att delta vid MH oavsett om de tänker tävla eller ej.
 • Uppmuntra uppfödare inom SLO till att anordna MH för sina uppfödda kullar.

Tävling- och Utbildningsgruppen

Christina Andersson, Therese Fällman, Erik Sundberg, Klas Böök

Mål

 • Bevara och utveckla boxerns bruksegenskaper.
 • Stötta befintliga och blivande tävlingsekipage.
 • Väcka ett träningsintresse hos nyblivna boxerägare.

Delmål

 • Arrangera en träningshelg/träningsdag eller ett läger.
 • Arrangera en samarbete-relationskurs
 • Träningsträffar för boxer i olika former
 • Arrangera Boxercupen.

Utställningsgruppen

Anna Levin, Christina Andersson, Karin Lindström. Adjungerade Anna Olebeck och Gun Grysell

Mål

Vi ska verka för att hålla hög kvalitet på utställningen med bra anmälningssiffror.

Delmål

 • Anordna en officiell utställning enbart för boxrar.
 • Arbeta för ett positivt ekonomiskt resultat.
 • Försöka anlita domare som inte dömt frekvent inom Sverige.

DRU-gruppen

Linda Nejdebladh, Lena Ytterberg, Erik Sundberg. Adjungerad Gun Grysell

Mål

Vi ska verka för att hålla hög kvalitet på vår DRU-utställning med högt anmälningsantal.

Delmål

 • Anordna en officiell utställning för SBK-raserna.
 • Arbeta för ett positivt ekonomiskt resultat.
 • Försöka anlita domare som inte dömt frekvent i Skåne.

PR-Medlemsgruppen

Erik Sundberg

Mål

 • Öka antalet medlemmar och behålla befintliga.
 • Verka för att så många boxerägare som möjligt inom SLO:s verksamhetsområde är informerade om klubbens existens och de möjligheter ett medlemskap innebär.
 • Vi ska ordna attraktiva och trevliga aktiviteter för medlemmarna.

Delmål

 • Tydlig marknadsföring i kanaler som utskick, webbplats och Facebook.
 • Synliggöra klubbens aktiviteter och arrangemang som utställningar och tävlingar genom att informera lokalpress, sätta upp notiser på brukshundsklubbar etc.
 • Synliggöra klubbens aktiviteter och arrangemang som utställningar och tävlingar genom att informera lokalpress, sätta upp notiser på brukshundsklubbar etc.
 • Medlemsblad ska skickas ut digitalt 2 ggr/år. 
 • Julhälsning m kallelse till årsmöte skickas ut till samtliga medlemmar.
 • Medlemsträff med tipspromenad, boxer-race, korvgrillning mm.
 • Arbeta för att fler av våra uppfödare vill stötta lokalområdet.