bannerSlo

Grupper i SLO

Mentalgruppen

Ansvarig i gruppen: Amanda Palm.

Mål

Vi ska verka för att alla boxrar i lokalområdet mentalbeskrivs samt att så många som möjligt mentaltestas och exteriörbeskrivs

Delmål

 • Arrangera korning vid minst ett tillfälle.
 • Arrangera MH vid så många tillfällen att det fyller uppfödarnas behov.
 • Arrangera exteriörbeskrivningar vid behov.
 • Arrangera ett MH öppet för medlemmar i SLO. (När platserna vid våra ordinarie ej räcker till.)
 • Uppmuntra boxerägare till att delta vid MH oavsett om de tänker tävla eller ej.
 • Uppmuntra uppfödare inom SLO till att anordna MH för sina uppfödda kullar.

Utbildnings- och tävlingsgruppen

Ansvarig: Natalie Andersson med Alexandra Sjösten Bengtsson, Erik Sundberg och Sara Bergstrand. 

Mål

 • Bevara och utveckla boxerns bruksegenskaper.
 • Stötta befintliga och blivande tävlingsekipage.
 • Väcka ett träningsintresse hos nyblivna boxerägare. 

Delmål

 • Arrangera ett bruksläger.
 • Samarbete, lek & relationskurs med Tobbe. 
 • Ytterligare en aktivitet och/eller prova på dag.
 • Arrangera Boxercupen.

Utställningsgruppen

Ansvarig i gruppen, Gun Grysell. I gruppen ingår även Anna Levin.  

Mål

Vi ska verka för att hålla hög kvalitet på våra utställningar med fulltaligt anmälningsantal.

Delmål

 • Anordna en officiell utställning enbart för boxrar.
 • Anordna en till två inofficiella utställningar för alla raser.
 • Arbeta för ett positivt ekonomiskt resultat.
 • Försöka anlita domare som inte dömt frekvent inom Sverige.
 • Erbjuda lätt förtäring till bra pris med bra kvalitet.

Vår officiella utställning är förlagd till söndagen den 18 juni på Örkelljunga BK, domare är Juta Haranen från Estland.

PR-Medlemsgruppen

Ansvariga: Linn Björkman och Sara Bergstrand.

Mål

 • Öka antalet medlemmar och behålla befintliga.
 • Verka för att så många boxerägare som möjligt inom SLO:s verksamhetsområde är informerade om klubbens existens och de möjligheter ett medlemskap innebär.
 • Vi ska ordna attraktiva och trevliga aktiviteter för medlemmarna.
 • Se till att vi får en ny rasmonter för diverse evenemang och utställningar.

Delmål

 • Tydlig marknadsföring i kanaler som utskick, webbplats och facebook.
 • Synliggöra klubbens aktiviteter och arrangemang som utställningar och tävlingar genom att informera lokalpress, sätta upp notiser på brukshundsklubbar etc.
 • Fortsätta arbetet med att uppdatera och förnya vår rasmonter.
 • Synliggöra klubben på andra arrangemang genom att se till att informationsblad eller rasmonter finns tillgängliga och kan användas för PR/information.
 • Medlemsblad ska skickas ut 1 ggr/år.
 • Julhälsning m kallelse till årsmöte skickas ut till samtliga medlemmar.
 • Medlemsträff med tipspromenad, boxer-race, korvgrillning mm.
 • Skicka välkomstbrev och senaste medlemsblad till nya boxerägare.
 • Skicka brev om att vi uppmärksammat att de inte betalat avgiften vid utträden.
 • Arbeta för att flera av våra uppfödare vill stötta lokalområdet, genom sponsring.