bannerSlo

Protokoll

SLO har beslutat att inte publicera mötesprotokoll på webben. Bland annat på grund av regelverk som GDPR.

Om du är medlem i SLO och vill ha tillång till något protokoll så hör av dig till styrelsen