bannerSlo

Nyheter

Välkommen på SLO:s årsmöte på Helsingborgs Brukshundklubb den 11 februari 2024 kl 12:00.

Dagordning och övriga handlingar kommer finnas tillgängliga på slo.boxerklubben.org senast 4 februari.

Anmäl gärna att du vill delta till ordf@slo.boxerklubben.org.

Hoppas att vi ses!

Styrelse

Ordförande Erik Sundberg Omval, 1 år
Sekreterare Anna Levin Kvarstår
Kassör Karin Lindström Omval, 2 år
Vice ordförande Christina Andersson Kvarstår
Ledamot Therese Fällman Omval, 2 år
Ledamot Lennart Hornemark Fyllnadsval, 1 år
Ledamot Vakant Fyllnadsval, 1 år
Suppleant Klas Böök Nyval, 2 år
Suppleant Lena Ytterberg Fyllnadsval, 1 år

Revisorer

Revisor Ann-Marie Dahlström Omval, 1 år
Revisor Yvette Almstrand Nyval, 1 år
Revisorssuppleant Nina Persson Omval, 1 år

Tävlingsregler Boxercupen

Boxercupen är en lydnadstävling och är öppen för klubbens alla medlemmar. Varje hund utför totalt 7 delmoment. Föraren väljer själv svårighetsgrad inför varje moment, ett av fyra alternativ. Svårighetsgraden har koefficient 1, 2, 3 eller 4. Koefficienten multipliceras med en Personlig koefficient, se nedan, och med det erhållna betyget din hund får av dagens domare. Detta blir resultatet för varje delmoment.

Vinnaren får ett Vandringspris. Det är ständigt vandrande och Lokalområdet står för gravyr.

Personlig koefficient

  • 1.0: Hund är uppflyttad till Lydnadsklass 3 eller Elitklass eller IGP 3 eller BSL 3
  • 1.5: Hund som tävlat i Lydnadsklass 2 eller Högre klass eller IGP 2 eller BSL 2
  • 2.0: Hund som tävlat i Lydnadsklass 1 eller Lägre klass eller IGP 1 eller BSL 1
  • 2.5: Hund som tävlat Appellklass eller Startklass eller Rallylydnad eller BH
  • 3.0: Hund som ej tävlat.

Delmoment Boxercupen

  Koefficient 1 Koefficient2 Koefficient 3 Koefficient 4
1 Följsamhet: Startklass Linförighet: Appellklass Fritt följ: Lydnadsklass 1 Fritt följ: Lydnadsklass 2
2 Sitt under marsch: Startklass Sättande eller läggande under gång: Lydnadsklass 1 10 m Platsläggande: Lägre klass 25 m Platsläggande under språngmarsch: Som lägre klass men under språngmarsch. 25 m.
3 Inkallande: Startklass 10 m, lina får användas Inkallande: Lägre klass 25 m Inkallande med ställande: Högre klass 50 m Inkallande med ställande och läggande: Elitklass 75 m
4 Fjärrdirigering: Startklass Krypande: Lägre klass Krypande: Högre klass Krypande:Elitklass
5 Apportering: Valfritt föremål. Hund får vara kopplad. Apportering: Lägre klass 10 m Apportering: Elitklass metallapport 10 m Apportering av tungt föremål: Elitklass 10 m
6 Hopp över hinder: Appellklass. Hund får vara kopplad. Hopp över hinder: Lägre klass Hopp över hinder: Högre klass Hopp över hinder och apportering: Lydnadsklass 2. Valfri apportbock får användas.
7 Platsliggande: 3 min. Kopplad hund. Platsliggande: 3 min. 15 m. Platsliggande: 3 min. 30 m. Platsliggande: 3 min. Dold förare.