bannerSlo

Nyheter

Styrelse

Ordförande Erik Sundberg Omval, 1 år
Sekreterare Anna Levin Kvarstår
Kassör Karin Lindström Omval, 2 år
Vice ordförande Christina Andersson Kvarstår
Ledamot Therese Fällman Omval, 2 år
Ledamot Lennart Hornemark Fyllnadsval, 1 år
Ledamot Vakant Fyllnadsval, 1 år
Suppleant Klas Böök Nyval, 2 år
Suppleant Lena Ytterberg Fyllnadsval, 1 år

Revisorer

Revisor Ann-Marie Dahlström Omval, 1 år
Revisor Yvette Almstrand Nyval, 1 år
Revisorssuppleant Nina Persson Omval, 1 år

Här kommer handlingar till SLOs medlemsmöte den 15/10 på Höör BK kl 12.

Klicka på länkarna nedan:

>>> Dagordning

>>> Motion ang. ändring av domarordning

>>> Motion till Boxerfullmäktige

>>> Förslag till stadgeändring

Välkommen på SLO's medlemsmöte på Höör BK 15 okt kl 12. Möteshandlingar kommer publiceras på slo.boxerklubben.org senast en vecka före mötet.

Grillen är tänd och vi bjuder på korv och fika. Meddela gärna  att du vill delta till ordf@slo.boxerklubben.org så att vi har tillräckligt.

Föreslaget stadgebyte

Förutom sedvanliga ärenden kommer vi diskutera förslaget från AS om att byta våra stadgar från "Normalstadgar för rasklubb med två nivåer" till "Normalstadgar för rasklubb med en nivå". En stor och viktig fråga som alla medlemmar behöver ta ställning till.

>>> Tryck här för att se SBK's olika normalstadgar

Boxercupen

I anslutning till medlemsmötet arrangerar vi vår populära Boxercup, lydnadstävlingen där alla kan delta.

Boxercupen är en inofficiell lydnadstävling där deltagande ekipage själva väljer svårighetsgrad, från nybörjare med kopplad hund till elitnivå. Eftersom ett handicapsystem tillämpas kan nybörjaren vinna över elitekipaget.

Tävlingsregler Boxercupen

Boxercupen är en lydnadstävling och är öppen för klubbens alla medlemmar. Varje hund utför totalt 7 delmoment. Föraren väljer själv svårighetsgrad inför varje moment, ett av fyra alternativ. Svårighetsgraden har koefficient 1, 2, 3 eller 4. Koefficienten multipliceras med en Personlig koefficient, se nedan, och med det erhållna betyget din hund får av dagens domare. Detta blir resultatet för varje delmoment.

Vinnaren får ett Vandringspris. Det är ständigt vandrande och Lokalområdet står för gravyr.

Personlig koefficient

  • 1.0: Hund är uppflyttad till Lydnadsklass 3 eller Elitklass eller IGP 3 eller BSL 3
  • 1.5: Hund som tävlat i Lydnadsklass 2 eller Högre klass eller IGP 2 eller BSL 2
  • 2.0: Hund som tävlat i Lydnadsklass 1 eller Lägre klass eller IGP 1 eller BSL 1
  • 2.5: Hund som tävlat Appellklass eller Startklass eller Rallylydnad eller BH
  • 3.0: Hund som ej tävlat.

Delmoment Boxercupen

  Koefficient 1 Koefficient2 Koefficient 3 Koefficient 4
1 Följsamhet: Startklass Linförighet: Appellklass Fritt följ: Lydnadsklass 1 Fritt följ: Lydnadsklass 2
2 Sitt under marsch: Startklass Sättande eller läggande under gång: Lydnadsklass 1 10 m Platsläggande: Lägre klass 25 m Platsläggande under språngmarsch: Som lägre klass men under språngmarsch. 25 m.
3 Inkallande: Startklass 10 m, lina får användas Inkallande: Lägre klass 25 m Inkallande med ställande: Högre klass 50 m Inkallande med ställande och läggande: Elitklass 75 m
4 Fjärrdirigering: Startklass Krypande: Lägre klass Krypande: Högre klass Krypande:Elitklass
5 Apportering: Valfritt föremål. Hund får vara kopplad. Apportering: Lägre klass 10 m Apportering: Elitklass metallapport 10 m Apportering av tungt föremål: Elitklass 10 m
6 Hopp över hinder: Appellklass. Hund får vara kopplad. Hopp över hinder: Lägre klass Hopp över hinder: Högre klass Hopp över hinder och apportering: Lydnadsklass 2. Valfri apportbock får användas.
7 Platsliggande: 3 min. Kopplad hund. Platsliggande: 3 min. 15 m. Platsliggande: 3 min. 30 m. Platsliggande: 3 min. Dold förare.

Stort tack till alla er som kom till årsmötet på Höörs BK, så kul med många deltagare!

Här hittar ni information om styrelse, revisorer och valberedning för 2023

Vi vill även gratulera vinnarna av vandringspriserna:
- Årets SLO-boxer, Voffer's Skårpan med ägare Christel Persson Pinon
- Årets vinstrikaste utställningsboxer Twinbox Ezmeralda med ägare Erik Sundberg