bannerSlo

Nyheter

Här presenteras valberedningens förslag till SLO:s styrelse för 2023.

Valberedningens förslag

>>>>> Länk till dagordning 

Domare: Fabrizio Censi

Plats: Bjuv

Vi brukar kunna skämma bort er med direktrapporteringar, men tyvärr fungerar inte det när alla hundar inte ligger inne i programmet. 

Därför hänvisar vi till SKK hunddata:

Resultatlista 


Grattis till alla fina hundar som placerade sig!

Det verktyg som kommer att användas för årsmötet är Zoom. Mötet nås via länk som skickas ut till de medlemmar som anmält sig till mötet.
Teknisk ansvarig för mötet: Erik Sundberg, kassor@slo.boxerklubben.org.

Under mötet begär deltagare ordet genom funktionen att räcka upp handen i Zoom.

Beslut fattas i första hand genom acklamation, vilket innebär att deltagare säger ja eller nej. Om beslut behöver fattas med öppen votering går rösträknarna genom röstlängden och ber varje deltagare lägga sin röst.
Vid behov av sluten votering skickar en av rösträknarna ut ett mail till samtliga deltagare med frågan om röstningen. Varje deltagare svarar då på mailet och därefter räknar rösträknarna samman rösterna och meddelar årsmötet.

Nedan finns årsmötesförhandlingarna för SLOs årsmöte 2022.

Dagordning

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022

SLOs årsmöte kommer att hållas digitalt i år på grund av rådande pandemi.

Årsmötet är den 13/2 kl 12.00.

Anmälan görs senast den 10/2 till styrelse@slo.boxerklubben.org.

Mötet kommer att hållas via Zoom och länk till mötet kommer att skickas ut till de som anmält sig någon dag innan mötet.

Hoppas vi hörs på mötet!
Styrelsen i SLO

Har du tävlat eller ställt ut under året?
Glöm då inte att skicka in dina resultat!

SLO har vandringspris för;

LO-mästare i Bruks
LO-mästare i Lydnad
Vinstrikaste Utställningsboxer
Erica Blombergs minnespris för SLOs bästa IGP/BSL-boxer
Årets SLO-boxer

 

Läs mer om regler för varje pris under Vandringspriser i menyn.

Skicka in dina resultat till styrelse@slo.boxerklubben.org senast den 31/12 2021 för alla priser utom Årets SLO-boxer, där är sista datum att skicka in 31/1 2022.

 

Styrelsen i SLO

 

Valberedningens förslag på SLOs styrelse 2022

Har du som medlem ett förslag till SLOs styrelse?
Skicka då in ditt förslag enligt stadgarna till styrelse@slo.boxerklubben.org senast den 15/12.