bannerSlo

Nyheter

Det verktyg som kommer att användas för årsmötet är Zoom. Mötet nås via länk som skickas ut till de medlemmar som anmält sig till mötet.
Teknisk ansvarig för mötet: Erik Sundberg, kassor@slo.boxerklubben.org.

Under mötet begär deltagare ordet genom funktionen att räcka upp handen i Zoom.

Beslut fattas i första hand genom acklamation, vilket innebär att deltagare säger ja eller nej. Om beslut behöver fattas med öppen votering går rösträknarna genom röstlängden och ber varje deltagare lägga sin röst.
Vid behov av sluten votering skickar en av rösträknarna ut ett mail till samtliga deltagare med frågan om röstningen. Varje deltagare svarar då på mailet och därefter räknar rösträknarna samman rösterna och meddelar årsmötet.

Nedan finns årsmötesförhandlingarna för SLOs årsmöte 2022.

Dagordning

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022

SLOs årsmöte kommer att hållas digitalt i år på grund av rådande pandemi.

Årsmötet är den 13/2 kl 12.00.

Anmälan görs senast den 10/2 till styrelse@slo.boxerklubben.org.

Mötet kommer att hållas via Zoom och länk till mötet kommer att skickas ut till de som anmält sig någon dag innan mötet.

Hoppas vi hörs på mötet!
Styrelsen i SLO

Har du tävlat eller ställt ut under året?
Glöm då inte att skicka in dina resultat!

SLO har vandringspris för;

LO-mästare i Bruks
LO-mästare i Lydnad
Vinstrikaste Utställningsboxer
Erica Blombergs minnespris för SLOs bästa IGP/BSL-boxer
Årets SLO-boxer

 

Läs mer om regler för varje pris under Vandringspriser i menyn.

Skicka in dina resultat till styrelse@slo.boxerklubben.org senast den 31/12 2021 för alla priser utom Årets SLO-boxer, där är sista datum att skicka in 31/1 2022.

 

Styrelsen i SLO

 

Valberedningens förslag på SLOs styrelse 2022

Har du som medlem ett förslag till SLOs styrelse?
Skicka då in ditt förslag enligt stadgarna till styrelse@slo.boxerklubben.org senast den 15/12.

Lördagen den 16 oktober beräknas starta kl 14.00 på Hörby BK

Man bör vara på plats senast kl 1330 för att tävla.

Anmälan till tavling@slo.boxerklubben.org
Anmälningsavgiften 30:- vid föranmälan, 50;-vid anmälan på plats

Tävlingsregler

Boxercupen är en lydnadstävling och är öppen för klubbens alla medlemmar. Varje hund utför totalt 7 delmoment. Föraren väljer själv svårighetsgrad inför varje moment, ett av fyra alternativ. Svårighetsgraden har koefficient 1, 2, 3 eller 4. Koefficienten multipliceras med en Personlig koefficient, se nedan, och med det erhållna betyget din hund får av dagens domare. Detta blir resultatet för varje delmoment.

Vinnaren får ett Vandringspris. Det är ständigt vandrande och Lokalområdet står för gravyr.

Personlig koefficient

  • 1.0: Hund är uppflyttad till Lydnadsklass 3 eller Elitklass eller IGP 3 eller BSL 3
  • 1.5: Hund som tävlat i Lydnadsklass 2 eller Högre klass eller IGP 2 eller BSL 2
  • 2.0: Hund som tävlat i Lydnadsklass 1 eller Lägre klass eller IGP 1 eller BSL 1
  • 2.5: Hund som tävlat Appellklass eller Startklass eller Rallylydnad eller BH
  • 3.0: Hund som ej tävlat.

Delmoment Boxercupen

  Koefficient 1 Koefficient2 Koefficient 3 Koefficient 4
1 Följsamhet: Startklass Linförighet: Appellklass Fritt följ: Lydnadsklass 1 Fritt följ: Lydnadsklass 2
2 Sitt under marsch: Startklass Sättande eller läggande under gång: Lydnadsklass 1 10 m Platsläggande: Lägre klass 25 m Platsläggande under språngmarsch: Som lägre klass men under språngmarsch. 25 m.
3 Inkallande: Startklass 10 m, lina får användas Inkallande: Lägre klass 25 m Inkallande med ställande: Högre klass 50 m Inkallande med ställande och läggande: Elitklass 75 m
4 Fjärrdirigering: Startklass Krypande: Lägre klass Krypande: Högre klass Krypande:Elitklass
5 Apportering: Valfritt föremål. Hund får vara kopplad. Apportering: Lägre klass 10 m Apportering: Elitklass metallapport 10 m Apportering av tungt föremål: Elitklass 10 m
6 Hopp över hinder: Appellklass. Hund får vara kopplad. Hopp över hinder: Lägre klass Hopp över hinder: Högre klass Hopp över hinder och apportering: Lydnadsklass 2. Valfri apportbock får användas.
7 Platsliggande: 3 min. Kopplad hund. Platsliggande: 3 min. 15 m. Platsliggande: 3 min. 30 m. Platsliggande: 3 min. Dold förare.