bannerSlo

Aktiviteter

Ett MT planeras under hösten med Sjöbo BK som arrangör och exteriörbeskrivning med SLO som arrangör. SLOs prioriteringsordning gäller. SLO ska undersöka intresset för MT innan Sjöbo beslutar om att anordna MT åt boxerklubbens vägnar.

En träningsdag eller helg med instruktör planeras att arrangeras i stället för traditionellt bruksläger. Mer info kommer.

Träningsträffar en gång per kvartal för att träna tillsammans och motivera boxerekipagen i SLO. Träningen är förlagd till Bjärkhult och inbjudan via nyhetsbrev och SLO:s facebooksgrupp.