bannerBf

Boxerfullmäktige

Boxerfullmäktige (BF) är föreningens högsta beslutande organ. Varje år hålls ett ordinarie fullmäktigemöte, något som i andra föreningar även kallas årsstämma eller årsmöte. Inom Boxerklubben kallas mötet ofta kort och gott BF. Mötet ska hållas under perioden 1-31 mars och arrangeras med värdskap av lokalområdena med rullande schema. Kallelse ska skickas till lokalområdena senast den 1 januari. Dagordning samt handlingar ska finnas tillgängliga senast den 31 januari.

Läs mer om Boxerfullmäktige och klubbens organisation.

BF-Handlingar 2021

Handlingar:

Länk för nedladdning

Bilagor och ekonomiska handlingar publiceras inte på webben utan skickas till lokalområdenas styrelser.

Protokoll:

Länk för nedladdning

På grund av coronapandemin kommer årets Boxerfullmäktige vara digital och därmed endast tillgänglig för förtroendevalda och delegater från Lokalområdena.
Mötet blir den 28 mars kl 10-13.