BF 2019

bannerBf

Boxerfullmäktige

Boxerfullmäktige (BF) är föreningens högsta beslutande organ. Varje år hålls ett ordinarie fullmäktigemöte, något som i andra föreningar även kallas årsstämma eller årsmöte. Inom Boxerklubben kallas mötet ofta kort och gott BF. Mötet ska hållas under perioden 1-31 mars och arrangeras med värdskap av lokalområdena med rullande schema. Kallelse ska skickas till lokalområdena senast den 1 januari. Dagordning samt handlingar ska finnas tillgängliga senast den 31 januari.

Läs mer om Boxerfullmäktige och klubbens organisation.

Boxerfullmäktigemöte 2019

Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse och Gäve Dala lokalområde hälsar välkomna till 2019 års boxerfullmäktigemöte och middag med utdelning av 2018 års vandringspriser. Lördag 9 mars är det dags för årets första boxerspecial, arrangerad av GDLO i Smedjebacken. På lördagskvällen är det middag med prisutdelning kl 19.30 på Villa Gladtjärn, Smedjebacken.  Söndag 10 mars startar BF-mötet kl 9.30 på Villa Gladtjärn, Smedjebacken.

Här hittar du samtliga handlingar inför mötet som innehåller dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget 2019, valberedningens förslag samt motioner och proposition.
 
Ny handling - reviderade vandringspriser.

kallelseBfMote2019