boxerskolan

Boxerskolan Fortsättning 2020 (21 feb-31 dec)

boxerForts2020

Boxerskolan Fortsättning är en virtuell träningsgrupp som riktar sig mot alla boxerekipage som tränar för att tävla. Vill du komma framåt i din träning? Ska du våga göra den där tävlingsstarten du tvekar om? I Boxerskolan Fortsättning får du stöttning, goda råd och inspiration av nya och gamla träningskamrater. Gemensamt ska vi få fler boxrar ut på tävlingsplanerna!

Vem är välkommen att ansluta till Boxerskolan Fortsättning?

Boxerskolan Fortsättning riktar sig till dig som tränar för att tävla oavsett vilken klass du befinner dig i. En förare i elitklass och en förare i lägre klass kan båda fortfarande brottas med samma problem, exempelvis apportering. Du blir tillsamman med gruppdeltagare tilldelad att ansvara för en fokusrond på 3 veckor. En fokusrond innebär att ansvara för att samtalet flyter på kring ett förutbestämt ämne. Det är av stor vikt att du är bekväm i det forum som Facebook erbjuder. Att kunna bidra med ord, bilder och film kontinuerligt i träningsgruppen. Minst ett eget inlägg per fokusrond. Självfallet har vi ett totalt snällhetskrav där alla behandlas med respekt för det deltagarna delar med sig av. Genom ett gott klimat i gruppen gör vi varandra bättre. För att få ansluta till Boxerskolan Fortsättning krävs det av deltagaren att under ansökningsperioden, 1-20 februari, publicera en presentationsfilm med ett SMART-mål i facebook-gruppen. Ansökningsperioden är begränsad då vi inte önskar en allt för stor grupp för att åter igen som tidigare år kunna skapa trygghet, engagemang och aktivitet.

För att få ansluta till Boxerskolan Fortsättning krävs det att du publicerar en presentationsfilm med ett SMART-mål i facebook-gruppen “Boxerskolan fortsättning 2020”. 

SMART-metoden en känd och bra metod för att sätta mål. Följ länken här nedan för att läsa mer om SMART-mål. http://boxerklubben.org/images/Boxerskolan/boxerskolanLektion1.pdf

Självklart ska du också vara medlem i Boxerklubben. Ansökningsperioden är begränsad till 1-20 februari då vi tror det är viktigt att alla kommer in samtidigt, så att vi kan skapa trygghet, engagemang och aktivitet i gruppen.
Facebook-gruppen "öppnar" för insläpp from 1 februari men du kan redan nu (16-31 januari) ansöka till gruppen, klicka på facebook-logotypen här nedan.

Det planeras minst tre helgläger till självkostnadspris under 2020, vår-, försommar- och höstläger.

Fokusrond

I och med att vi inte har någon ansvarig mentor/instruktör i gruppen så är vi beroende av varandras kunskaper, engagemang och frågeställningar. Fokusronden som man ansvarar utgår från moment och man kan utgå från ett problem man vill ha hjälp med, en fråga, en övning, en artikel, en utmaning eller en diskussionspunkt. Ansvaret ligger i att hålla dialogen flytande. Vi delar upp årets veckor mellan oss i början av året genom lottning. Man får naturligtvis byta sin fokusrond med en annan gruppmedlem om tidpunkten passar dåligt, men fullföljer man inte detta åtagande anses man inte vara aktiv i gruppen och bör lämna sin plats.

Studieplan 2020 - Klicka här

MEN VAD FALLS?! Får man inte lägga upp filmer och inlägg när man vill?

-Naturligtvis lägger alla upp filmer, frågor, funderingar och uppmuntrar och pushar varandra helt fritt från fokusronden också.

Kontakt

boxerskolan@boxerklubben.org