2022

 

kallelseMedlemsmote

 

Dags för medlemsmöte! Mötet kommer äga rum dagen innan vår utställning och det tänkta dagsschemat är:
 
12.00 Utställningsförberedelser
13.00 Lunch
14.00 Möte
 
Därefter tänker vi oss lite gemensam träning.
 
Högst preliminär dagordning:
 
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Godkännande av dagordningen
§ 3 Val av justerare
§ 4 Övriga frågor
§ 5 Mötets avslutande
 
Kom gärna med förslag om det är något ni vill diskutera! Vill ni diskutera kursverksamhet, MH/MT, utställningar, etc? Vad vill NI att ert lokalområde ska göra för er framöver och vad kan ni tänka er att göra för ert lokalområde?
 
 
OBS: Man kan så klart komma utan att anmäla sig men för att kunna beräkna hur mycket mat som behövs till lunchen är vi väldigt tacksamma om de som vill komma till lunchen anmäler sig till linda.antonsson@gmail.com.

Hej VLOare!

Nu närmar sig sommaren raskt och här kommer årets andra nyhetsbrev, lite senare än först tänkt men då får vi också med lite mer information till er.

Närmast i tiden ligger vår rasspecial på Lerums Brukshundklubb måndagen den 6 juni. Glöm inte att anmäla era boxrar på länken nedan:

https://brgshow.eu/app/entryForm.php?uuid=b9a82ce1-1bcd-4b98-b907-7a91f60ed2a4

För att bjuda alla utställare och besökare på ett riktigt bra evenemang behöver vi så klart våra medlemmars hjälp. Vi har lagt upp ett inlägg i FB-gruppen om de olika funktionärspassen man kan anmäla sig till:

https://www.facebook.com/groups/218403694924691/posts/4820010141430667/

Eftersom vi hyr planen på Lerum från dagen före utställningen har styrelsen också beslutat att söndagen den 5 juni blir det ett medlemsmöte i samband med att vi ställer i ordning inför utställningen (gör ringar, sätter upp tält, osv). Se separat kallelse för mer information.

Vi har under våren genomfört ett uppfödar-MH och vi planerar för ett MH även under hösten.

Styrelsen har även tagit beslut om att vi ska genomföra Adventsvalpen i år, naturligtvis förutsatt att inte restriktionerna återinförs. Boka gärna in den 26 november redan nu!

Med önskan om en härlig fortsättning på våren,

Er styrelse

vloAnnonsBoxerspecial2022

Till samtliga Boxerspecialer 2022

Nedan finner ni årsmötesförhandlingarna för VLOs årsmöte 2022.

Dagordning

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022

Budget 2022

Balansrapport 2021

Resultatrapport 2021

Revisionsberättelse 2021

OBS: Ändrad tid & plats för VLOs årsmöte!

Då nytt beslut hann tas innan restriktionerna lyftes kommer årsmötet att hållas via Zoom även i år och för att fler förhoppningsvis ska kunna delta flyttas det fram till 18.00 den 13 februari.

Anmäl er till linda.antonsson@gmail.com för att få Zoom-länken utskickad.

Slutligen, ett viktigt upprop inför årsmötet. Vi behöver tre namn till valberedningen. Valberedningen måste tillsättas på årsmötet och de sista åren har det varit så få som har kommit på mötet att det nästan inte gått att få ihop en valberedning. Om VLO ska kunna fortsätta att finnas till som lokalområde behöver vi fler medlemmar som engagerar sig, så snälla, hör av er till linda.antonsson@gmail.com om ni kan tänka er att vara med i valberedningen.

Hej VLOare!

Nu närmar sig sommaren raskt och här kommer årets andra nyhetsbrev, lite senare än först tänkt men då får vi också med lite mer information till er.

Närmast i tiden ligger vår rasspecial på Lerums Brukshundklubb måndagen den 6 juni. Glöm inte att anmäla era boxrar på länken nedan:

https://brgshow.eu/app/entryForm.php?uuid=b9a82ce1-1bcd-4b98-b907-7a91f60ed2a4

För att bjuda alla utställare och besökare på ett riktigt bra evenemang behöver vi så klart våra medlemmars hjälp. Vi har lagt upp ett inlägg i FB-gruppen om de olika funktionärspassen man kan anmäla sig till:

https://www.facebook.com/groups/218403694924691/posts/4820010141430667/

Eftersom vi hyr planen på Lerum från dagen före utställningen har styrelsen också beslutat att söndagen den 5 juni blir det ett medlemsmöte i samband med att vi ställer i ordning inför utställningen (gör ringar, sätter upp tält, osv). Se separat kallelse för mer information.

Vi har under våren genomfört ett uppfödar-MH och vi planerar för ett MH även under hösten.

Styrelsen har även tagit beslut om att vi ska genomföra Adventsvalpen i år, naturligtvis förutsatt att inte restriktionerna återinförs. Boka gärna in den 26 november redan nu!

Med önskan om en härlig fortsättning på våren,

Er styrelse

Hej VLOare!
 
Nu är det dags att söka Svenska Boxerklubben VLO:s vandringspriser för 2020-2021!
 
Följande finns att söka:
 
  • LO-mästare i bruks, tre bästa resultaten i bruks, behöver inte vara samma klass. Pris även till tvåan och trean. Du kan söka på endast två resultat också men totalsumman delas fortfarande på tre.
  • LO-mästare i igp/bsl, tre bästa resultaten i igp/bsl, behöver inte vara samma klass. Pris även till tvåan och trean. Du kan söka på endast två resultat också men totalsumman delas fortfarande på tre.
  • LO-mästare i lydnad, tre bästa resultaten i lydnad, behöver inte vara samma klass. Pris även till tvåan och trean. Du kan söka på endast två resultat också men totalsumman delas fortfarande på tre.
  • Henry Ahlboms minnespris, det bästa resultatet i bruks.

Tveka inte utan skicka in dina resultat nu, man vinner inget om man inte söker!!!

Skicka in dina resultat till linda.antonsson@gmail.com och inkludera tävlingsdatum, klass, resultat och ditt och hundens namn!

SISTA DAG ATT SÖKA är 31 januari 2022!

Priserna delas ut (alt. vinnare kungörs om det blir ett digitalt möte) på VLO:s årsmöte 13 februari.

Valberedningens preliminära förslag på avdelningsstyrelse har nu skickats ut och följer nedan. Då förslaget var något fördröjt har nomineringsperioden förlängts till den 21 januari 2022. 
 
För att nominera ytterligare kandidater måste dessa skickas via ditt lokalområde; enskild medlem kan inte skicka in förslag direkt till AS.
Medlemmar i VLO skickar sina förslag till linda.antonsson@gmail.com.
 
Förslag måste innehålla följande:
 
- vilken funktion som avses,
- namn,
- uppgift om att den föreslagna kandidaten kandiderar.
 
Presentation av valberedningens preliminära förslag:
 
Ordförande: Åsa Danielsson. Omval 1 år
Vice ordförande: Maritha Östlund Holmsten. Omval 2 år
Sekreterare: Kristin Bergström Kvarstår 1 år
Kassör: Eva Smedjeborg Kvarstår 1 år
Ledamot: Anders Härnman Kvarstår 1 år
Ledamot; Hans Åhnström Nyval 2 år
Ledamot: Vakant, Fyllnadsval 1 år
Suppleant: Maria Nilsson Kvarstår 1 år
Suppleant: Vakant, Nyval 2 år
Revisor, PO Sundelin
Revisor, Mikael Pålblad,
Revisorsuppleant, Cecilia Borgljung

Valberedningens förslag till VLOs styrelse 2022

Finns andra kandidater nomineras de efter stadgarna under perioden 15 november - 15 december till styrelsen:

Utdrag ur normalstadgarna:

Moment 2 Valberedning

Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.
Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag
delges medlemmarna.
Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.
Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.
Förslaget ska ange;
• vilken funktion som avses,
• namn,
• en kort presentation och
• uppgift om att den föreslagne kandiderar.
Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.
Därefter är nomineringen avslutad.
Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen
en lista över samtliga inkomna förslag.
Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska
nya förslag inte tillföras. Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda
senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. Detta,
tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således de
nominerade kandidaterna.