Studieplan Boxerskolan fortsättning 2020
boxerForts2020

 • Presentationsfilm klar och presenterad i gruppen senast 21 februari. (Läs mer om presentationsfilm här)

 • Tilldelning av fokusrond (FR) sker via online lottning  i facebook-gruppen den 22 februari, klockan 10:00

  Du blir tillsammans med gruppdeltagare tilldelad att ansvara för en fokusrond på 3 veckor.
  En fokusrond innebär att ansvara för att samtalet flyter på kring ett förutbestämt ämne.
  Det är av stor vikt att du är bekväm i det forum som Facebook erbjuder.
  Att kunna bidra med ord, bilder och film kontinuerligt i träningsgruppen. Minst ett eget inlägg per fokusrond.
  Fokusronden som man ansvarar utgår från moment och man kan utgå från ett problem man vill ha hjälp med, en fråga, en övning, en artikel, en utmaning eller en diskussionspunkt.
  Ansvaret ligger i att hålla dialogen flytande. 
 • Terminsstart och avslut fokusronder.
  Vårtermin (Vt) (21 feb) 24 februari-28 juni, 
  Hösttermin (Ht) 3 augusti- 6 december (31 dec)

Fokusrond  Ämne Vecka Vt   Vecka Ht
 FR1  Fritt följ och sättande   9-11  32-34
 FR 2   Inkallning och ställande 12-14  35-37
 FR 3  Läggande och fjärr 15-17  38-40
 FR 4   Framåt och kryp 18-20  41-43
 FR 5  Apportering och hopp  21-23  44-46
 FR 6   Helhet och skall  24-26  47-49   

 

Exempel på vad de olika momenten innebär och kan innehålla:

 • Fritt följ (stegförfl, vändningar, uthållighet, kontakt, position, tempoväxlingar, höger sida)
 • Sättande (snabba sättanden i ff, ingångar i ink, hopp, apportering, sättande under gång, sättande under gång)
 • Inkallning (slät, från ligg, m ställande och ev läggande, ink från rutan, ink från framförgående)
 • Ställande (ställande under gång, ställande i rutan, ställande i fjärr, ställande under inkallning, ställande vid kon inför apporteringsdirigering)
 • Läggande (läggande under gång, läggande i rutan, läggande i fjärr, läggande under inkallning)
 • Fjärr (fjärrdirigering alla klasser, från stå till ligg i rutan)
 • ”Framåt” (rutskick, runda kon, framförgående, framåtsändande, fart ut i apporten, uthopp, budföring)
 • Kryp (pos vid sidan, stadga, tempo, lågt kryp)
 • Apportering (gripande, träapport, metall, tung, hopp/apport, vittring, tempo, avlämning, uppletande, spårapporter)
 • Hopp (hopp alla klasser, hopp apport, hopp med apportdir)
 • Helhet (social belöning, gasa hunden, dämpa hunden, fokusövningar, förberedelser innan tävling, förberedelser mellan momenten, ingång på plan, miljöträning)
 • Skall (komma igång att skälla, ihållande, tyst, sitta still, förberedelse)