boxerskolan

Boxerskolan är en träningsgrupp för Boxerklubbens medlemmar som har ambitionen att tävla med sin boxer. Syftet med Boxerskolan är att genom coachning, stöttning och gemenskap få ut fler boxerekipage i tävlingssammanhang. Vi använder i första hand sociala medier för att kunna träna tillsammans genom utbyte av egna ord, bild och film.

Boxerskolan har tillsammans med deltagarna sedan starten hösten 2016 även anordnat fysiska träffar och läger där alla hjälper varandra med träning till självkostnadspris. För att skapa trygghet och stabilitet i gruppen är den bara öppen för intag under en kortare tid av året. Övrig tid är gruppen stängd för inträde.

På grund av Covid-19 är Boxerskolans träningsgrupp vilande. Men Boxerskolan finns även här på webben. Alla de lektioner som har publicerats i Boxerbladet och extra övningar finns samlade på den här sidan, gå in via aktivitetsmenyn.

Kontakt: boxerskolan@boxerklubben.org

extraBoxerskolan