Anmälan hanhund

Detta formulär är till för att anmäla en hanhund till listan över hanhundar som är tillgängliga för avel.

För att anmäla en hanhund krävs medlemskap i Svenska Boxerklubben.

Bilder bör vara antingen helkroppsbilder i stående eller huvudbilder. Bäst blir formatet 3:2. Vid svårigheter att ladda upp bild eller om hjälp önskas med beskärning av bild kan bilder skickas till linda.antonsson@gmail.com istället.

För att ändra inskickade uppgifter, kontakta ulrika@boxerklubben.org.

HD, SP, HZ (hjärta), KN (knän)
Drag and drop files here or Browse
Om det inte går att ladda upp en bild, skicka bilden till linda.antonsson@gmail.com

Anmälan uppfödarregister

Detta formulär är till för att anmäla sig till Uppfödarregistret.

För att stå med i Uppfödarregistret krävs medlemskap i Svenska Boxerklubben.

För att ändra inskickade uppgifter, kontakta ulrika@boxerklubben.org.

Om kenneln har två ägare på samma adress, ange båda namnen. Samma gäller för medlemsnummer.

breezeSitter2Projekt Box Cancer

För några år sen fick Östra Lokalområdet (ÖLO) ett arv på närmare 1.5 miljoner kronor av makarna Karl-Erik och Yvonne Johansson. Testamentet saknade konkreta anvisningar eller önskemål om hur pengarna skulle användas och ÖLO tillsatte två arbetsgrupper för att behandla frågan. På årsmötet 2020 beslutades att kontakta Sveriges lantbruksuniversitet, SLU för diskussioner om hur en donation på bästa sätt skulle kunna bidra till förbättrad hälsa hos boxerrasen.

Tumörsjukdom är den vanligaste dödsorsaken för boxer och ansågs därför vara ett prioriterat område. Tillsammans med företrädare för SLU diskuterades hur en donation skulle komma boxerrasen till störst nytta. Slutligen hamnade valet på några av de vanligaste tumörsjukdomarna hos boxer (mastocytom, malignt lymfom och hemangiosarkom) med sikte på förbättrad individuell boxerdiagnostik/-behandling.

Presentation från SLU

Vi (Sara Saellström och Henrik Rönnberg) är mycket glada och tacksamma över att få börja arbeta med detta projekt som gjorts möjligt genom den stora donation vi har fått ta del av till Makarna Johanssons minne. Målet är att kunna samla mer fakta om de tumörsjukdomar som är vanliga hos just boxer och kunna förbättra diagnostik, behandling och på lång sikt även förebyggande arbete genom avel. Vi har valt att kalla projektet BOX CANCER för att påminna att vi vill arbeta aktivt för att förebygga cancer hos boxer men även förbättra prognosen och ge bättre möjligheter till tidig upptäckt hos de boxrar som ändå drabbas av cancer. Namnet vill också symbolisera att tillsammans så ska vi ge cancer en tuff match och helst förpassa den ut från ringen, hos boxrar, andra hundar och även människor.

Projektet är tänkt att löpa i tre steg

 • På kort sikt (år) ämnar vi utveckla en bättre analys av TK1 (thymidin kinas 1) som är en tumörmarkör och i kombination med CRP hoppas vi kunna upptäcka allvarlig cancer och följa patientens svar på behandling
 • På medellång sikt (3 år) verkar vi i en grupp som studerar möjlighet att upptäcka tumörer tidigt med liquid biopsies. Detta innebär att man genom ett blodprov kan se om hunden har en tumör, få veta mer om tumörens egenskaper och även vilken typ av behandling den kan vara känslig för.
 • På lång sikt (5 år) arbetar vi med att detektera genetiska skillnader hos boxer som utvecklar tumörer och identifiera genetiska riskfaktorer för att drabbas av cancer. Detta skulle kunna vara en hjälp i ett framtida avelsarbete och val av kombinationer av djur.

Parallellt pågår flera immunterapiprojekt där vi behandlar hundar som drabbats av allvarlig cancer som saknar behandlingsalternativ idag.

Provtagning - Hur din boxer kan bidra

Projektet Box Cancer behöver er hjälp med att samla in:

 • Blodprover på boxrar med ALLA typer av tumörer, inför operation eller när de upptäcks.
 • Vävnadsprover på tumörer i samband med att de opereras eller när man låter hunden somna in.
 • Blodprover från friska hundar – gärna äldre (>8 år).
 • Prover från alla boxrar är dock intressanta, en ung boxer som man samlar prover från kan i framtiden bli en frisk äldre ”kontroll” hund eller ha utvecklat någon form av tumör.
 • Med bra kontaktuppgifter kan vi kontinuerligt uppdatera status på de hundar som donerat blod. Alla insamlade hundar gör skillnad!

Ladda ner instruktioner för provtagning

Ladda ner medgivaravtal

Om veterinär önskar ersättning (max 300kr ersätts) för provtagning finns instruktion på hunddna.slu.se och specifikt på sidan:

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/hgen/hundgenetikgruppen/info-o-anvisn-170605.pdf

Föreläsningar

Planen är att vi, förutom information som vi presenterar här och i Boxerbladet även ska hålla en utbildnings- och informationsträff en gång per halvår där vi föreläser om cancer hos hund i allmänhet och hos boxer i synnerhet samt även berättar lite om hur projeket fortskrider. Förhoppningsvis kan vi också ta upp ämnen på initiativ och önskemål från er i klubben. Den första träffen som förstås blir nätbaserad planeras att hållas under höst/vinter 2021. Mer information om träffen kommer att annonseras på hemsida och i Boxerbladet när tid och datum bestämts.

Vi önskar er alla en skön vår tillsammans med era hundar!

Sara Saellström
Resident i onkologi (genomgår europeisk specialistutbildning i onkologi)
sara.saellstrom@slu.se

Henrik Rönnberg
Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Smådjursmedicin
henrik.ronnberg@slu.se

SLU
Sveriges Lantbruksuniversitet
april 2021

sluLogoWebb 

 

 

På denna sida publicerar Boxerklubben en lista över hanhundar tillgängliga för avel. Listan utgörs av hanhundar vars ägare anmält dem till listan och det är också ägarna som skickat in all information om hundarna.

Boxerklubben tar inget ansvar för att kontrollera att alla uppgifter är korrekta och en hanhunds medverkan på denna lista utgör inte en rekommendation ifrån Boxerklubben. Listan är enbart en service till hanhundsägare och till uppfödare.

Under hälsa anges följande hälsoresultat: HD (höfter), KN (knän), SP (rygg), HZ (hjärta). För höfter kan resultaten kontrolleras på Avelsdata. För knän, rygg och hjärta kan resultaten kontrolleras här.

Tävlingsresultat och titlar återfinns även detta på Avelsdata.

Anmälan av hanhund till listan görs här.

NamnReg. Nr.ÄgareEpostTelefonFärgHälsaAvelsdataBild
Engelaiz InviernoSE21727/2019Linda Antonssonlinda.antonsson@gmail.com0730-630345Tigr m vittHD:A, HZ:0, SP:0LänkengelaizInvierno.jpg
Chief-Brakelmann vom Planitzer SchlossSE17322/2022Jill Mellströmjill@jipotimas.se0704-414828Gul m vittHD:A, HZ:0, SP:0Länkbrakel.jpg
Murbergets ÄlvisSE58558/2020Anette & Thord Anderssonmurbergets@gmail.com0703-701673TigrHD:A, HZ:0, SP:0LänkmurbergetsAlvis.jpg
Engelaiz JacksonSE21832/2020Kent & Yvette Almstrandyvette@almstrand.seGulHD:A, KN:UA, HZ:0, SP:0LänkengelaizJackson.jpg
BuzzSE14899/2021Håkan Hargedahlhakan@hargedahl.se0767-748634GulHD:A, KN:UA, HZ:0Länkbuzz.jpg
Wild One's UnicumSE34259/2021Åke Källanderake.kjallander@gmail.come0760-699455TigrHD:ALänkwildOnesUnicum.jpg
Fribox MufasaSE26723/2021Helena Nylanderhelnyllet@telia.com0730-641013TigrHD:A, HZ:0, SP:0LänkfriboxMufasa.jpg
Engelaiz KodjakSE66672/2021Håkan & Lena Sehlinfredriksson712@hotmail.com0732-643758Gul m vittHD:A, KN:UA, HZ:0, SP:0 (junior)LänkengelaizKodjak.jpg

tillDigSomSkaKopaValp

Råd till valpköpare

Alla hundraser har sin charm - men Svenska Boxerklubben gullar naturligtvis extra med boxern – en spjuver, en atlet och en charmknutte av rang. En ängel i en gangsters skepnad säger somliga, världens bästa kompis, kärvänliga, kramgoa - men också en hund som gillar att jobba med en energi utan begränsning. Många anser att boxern är en av världens bästa räddningshundar - de ger aldrig upp.

Före valpköpet

Tänk på att du måste kunna ta väl hand om din vän under lång tid framöver. Det är inte lite en boxer fordrar i form av tid och intresse. Boxern är en brukshund och kräver som sådan inte bara mycket och regelbunden motion, utan även mental stimulans. Boxerns storlek och livliga temperament gör att det ofta fordras en tydlig och konsekvent uppfostran, grundad på vänlighet. Den tycker om att arbeta, varför den också bör få den möjligheten. En hund är dessutom ett flockdjur och ska inte lämnas ensam. Enligt svensk lag får man inte lämna hunden utan tillsyn för länge och har du en valp under 4 månader får den inte lämnas ensam mer än korta stunder.
SKK Ensam hemma

Rasstandard

För varje, av SKK registrerad och erkänd hundras finns en rasstandard som i detalj beskriver rasens ideal, så väl exteriört som mentalt.
Boxerns ursprung är Tyskland, du kan läsa mer om under boxerns historia och ursprung och rasstandard under exteriör

Val av valp och uppfödare

Kontakta helst flera uppfödare. Bli inte förvånad eller irriterad om du utsätts för en rad ingående frågor. En seriös uppfödare vill hålla fortsatt kontakt med sina valpköpare. Dels för att få följa valpens utveckling, vilket har betydelse för det fortsatta avelsarbetet, dels för att bistå med råd och hjälp så att du och din valp får de bästa förutsättningar för ett gott liv tillsammans. Det är av avgörande betydelse att din valp startat sitt liv i en bra miljö. Uppfödaren har ett stort ansvar vad gäller valpens utveckling, såväl när det gäller arv som miljö.
När man väljer valp väljer man till stor del föräldradjur. Avelsmaterialet ska vara väl dokumenterat och testat med officiella meriter. Likaså ska uppfödaren kunna svara uppriktigt på frågor om vilka sjukdomar och defekter som förekommer inom släkten. Ta därför reda på så mycket som möjligt om mor och farföräldrarna, liksom om föräldradjurens kullsyskon och tidigare avkommor efter hanen eller tiken.

Mentalitet

Mentalitet hos boxer är av allra största vikt. En hund som inte har en stabil mentalitet kan få utstå mycket lidande och inte minst, orsaka sin ägare många problem. En hunds mentalitet påverkas genom arv och uppväxtmiljö. Först uppfödarens och därefter den miljö du som ägare ger den. Man förstår då hur viktigt det är att innan köp av valp, förvissa sig om föräldradjurens bakgrund och valpens första miljö.

De officiella tester som används för att bedöma mentaliteten hos boxer är:

 • Känd mental status vid genomfört MH.
 • Mentaltestdelen vid Korning.

Läs gärna mer om detta under Boxerns mentalitet.

Sjukdomar

Boxer, liksom andra raser, är emellanåt utsatt för sjukdomar och skador. Det finns ingen garanti för att två friska föräldrar får genomgående friska avkommor. Men för att minska risken för sjukdom, bör all avel bedrivas med friska djur, såväl mentalt som fysiskt.

Läs gärna mer om detta under Hälsoprogram.

Exteriör

Det som bl.a. ger rasen boxer dess särprägel är utseendet, exteriören. Betydelsen av en god exteriör inom en ras kanske kan tyckas mindre viktig. Men det handlar inte enbart om skönhet, det handlar också om rasens funktionalitet och det ändamål vilket rasen avlats fram för.
Som brukshund måste en boxer vara sunt anatomiskt byggd för att tåla de påfrestningar den utsätts för

Det som används för att bedöma boxers exteriör är:

 • Exteriörbeskrivning
 • Utställning

Vid en utställning jämförs hunden först med rasstandardens exteriöra krav, utan hänsyn till andra deltagande hundar och får sig tilldelat ett kvalitetspris. Kvalitetsbedömning innebär att hunden bedöms och tilldelas pris efter sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav. Lämpligt är att din valps föräldrar har en kvalitetsbedömning vid officiell utställning.

Läs gärna mer om detta under Boxerns exteriör och Utställning

Köpet

När du väl gjort ditt val och bestämt dig för en boxervalp, så tänk på att valpen kan hämtas först vid 8 veckors ålder. Tidigare är den inte mogen att lämna mor och syskon. Det kan ge valpen men för livet att alltför tidigt berövas den trygghet och uppfostran som tiken och kullsyskonen erbjuder.

När valpen är färdig att levereras och du ska hämta den, ska:

 • SKK:s köpeavtal upprättas, läs noga igenom innan du skriver under
 • Registreringsbevis från SKK (stamtavla) ska du få från uppfödaren
 • Valpbesiktningsintyg, ej äldre än sju dagar, erhålles från uppfödaren
 • Om valpen är vaccinerad ska du få ett vaccinationsintyg och uppfödaren bör också kunna ge dig ett schema för vaccinationer och avmaskning.
 • Valpen bör dessutom vara avmaskad.
 • Valpen ska vara id-märkt med chip eller tatuering och av uppfödaren ska du få en ägaranmälningsblankett med hundens uppgifter ifyllda.
 • Skötselanvisningar, matlista m.m. ska kunna erhållas från uppfödaren

Övrigt

När valpen är runt sju veckor gammal, alltså strax innan valpen hämtas, ser många uppfödare till att valpen grundvaccineras mot valpsjuka, parvovirus och smittsam leverinflammation (HCC, hepatit). Det är inte tre sprutor utan en enda, en så kallad trippelvaccination. På det köpeavtal du får framgår det om valpen är vaccinerad eller inte. 
Om inte uppfödaren ombesörjt försäkring av valpen, så teckna omgående en sjuk- och livförsäkring för din boxer. Kostnaderna för veterinärvård är ofta mycket höga, varför en försäkring är trygg att ha.

SKK:s vanliga juridiska frågor och svar.

Till sist:

Svenska Boxerklubben ber att få önska dig och din boxer Lycka till!