Svenska Boxerklubbens Avelsrekommendationer

Föräldradjuren

Rekommenderas omfattas av följande innan parning:

Hälsa

Höftleder

 • Båda föräldradjuren ska vara höftledsröntgade med grad A, B eller C för att få valpkullen registrerad i Svenska Kennelklubben
 • Beräknat kullindex rekommenderas vara 100 eller högre för den planerade kullen. Index räknas vid parningstillfället som (index mor + index far) delat med 2
 • För utländska avelsdjur utan svenskt HD-index gäller att de ska vara röntgade med grad A eller B.
 • För importerade hundar som är registrerade i Sverige gäller svenskt index.

Sedan 2012 gör skattning av avelsvärden, s.k. index för HD för att få ett effektivare avelsarbete för bättre ledhälsa hos hund. Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat för HD, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga avseende dessa egenskaper. Index för HD skattas rutinmässigt varje vecka och värdena publiceras på SKKs webbsida under Avelsdata.

Eftersom index är ett bättre mått på hundens nedärvningsförmåga än enbart dess röntgenresultat, bör avelsbeslut i raser för vilka index beräknas baseras på hundens index snarare än på röntgenresultatet. Ju högre indextal, desto bättre leder förväntas hunden nedärva. Genomsnittet i rasen (eller mer exakt i en referenspopulation av rasen) motsvarar ett index på 100. Det betyder att en hund med index över 100 förväntas lämna avkommor med bättre ledstatus än rasen i genomsnitt.

SKKs generella rekommendation är att föräldradjurens genomsnittliga HD-index (avkommans förväntade index, kallat kullindex) vid parningstillfället bör vara större än 100, vilket innebär att avkommorna förväntas få ett index som är bättre än genomsnittet i rasen.

För utländsk hund beräknas index enligt det egna landets metodik.
De nordiska ländernas metodik är densamma (den så kallade BLUP-metoden) men skattningen är ändå inte direkt jämförbar.
Länder utanför norden har ytterligare en annan metodik.

Värdefullt att känna till är att i Sverige är ett så högt indextal som möjligt det bästa.
I flera andra länder är ett så lågt indextal som möjligt det bästa.
Utgångspunkten är dock i samtliga beräkningsmetoder 100. 

För att ta reda på vad som gäller för publicerade valpkullar i Boxerklubbens valphänvisning, hänvisar vi till kontakt med uppfödaren.

Hjärtundersökning

 • Båda föräldradjuren rekommenderas vara hjärtavlyssnade med auskultation (avlyssning med stetoskop) utförd av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och/eller doppler. Avelsrekommendationen är grad 0, 1, 2

Instruktioner för hjärtavlyssning

Ryggröntgen

Röntgen av ryggraden för att undersöka förekomst av spondylos. Gäller hundar födda 1 januari 2016 och senare.

 • Avelsrekommendationen är att det svenska avelsdjuret är röntgat efter 2 års ålder
 • Avläsning av ryggröntgen ska göras i Tyskland, enligt anvisningar från Svenska Boxerklubben alternativt genom svensk avläsning av veterinär Lennart Sjöström.
 • För utländska avelsdjur gäller hemlandets regler

Instruktioner för spondylosröntgen

Exteriör

 • Utställd med kvalitetspriset ”very good” på officiell utställning eller godkänd vid exteriörbeskrivning

Mentalitet

 • Genomförd mentalbeskrivning, MH, med kryss i alla rutor
  Hundar med kryss i följande rutor rekommenderar rasklubben att inte använda i avel:
  • Ruta 1 kontakt hälsning
  • Ruta 1 kontakt hantering
  • Ruta 4-5 skott

alternativt:

 • Genomfört mentaltest, MT, med godkänd mentaldel
  Hundar med kryss i följande rutor rekommenderar rasklubben att inte använda i avel:
  • Ruta 1 social självsäkerhet
  • Ruta 1 social nyfikenhet
  • Ruta 1 eller 2 imponer/hotbeteende

Tik får inte starta på någon form av mentalprov när parning har skett.

Utländska avelsdjur ska rekommenderas omfattas av mentalprov

 • MH, ZTP, BH och likvärdiga mentalprov i hundens hemland, samt IPO och andra internationella prov som kräver BH eller likvärdigt mentalprov före start.

Allmänt

Viktigt att beakta i avel

Uppfödaren är skyldig att känna till, och följa, såväl SKK:s som Svenska Boxerklubbens rekommendationer angående Brakycefali

Svenska Boxerklubben uppmanar uppfödare av boxer att:

 • Använda hundar med mindre utpräglad kortskallighet i avel.  Enligt boxerns rasstandard ska nosryggens längd förhålla sig till skallens längd som 1:2, mätt från nosspetsen till inre ögonvrån, respektive från inre ögonvrån till nackknölen. Det är viktigt med korrekt noslängd.
 • Ta hänsyn till vidden på näsborrarna som påverkar andningen och värmetålighet.