Om uppfödarregistret

 

Allmänt

Registret är till för uppfödare i Svenska Boxerklubben:

  • De uppfödare som anmäler sig till registret får möjlighet att få kull på valphänvisningslistan innan den är registrerad i SKK samt möjlighet att få planerad kull på valphänvisningslistan på Svenska Boxerklubbens webbplats.

 omUppfodarregistret

Grundkrav för deltagande i Uppfödarregistret

  • Alla registrerade ägare av kenneln ska vara medlemmar i Svenska Boxerklubben
  • Följer SKK:s grundregler

Hur gör man för att komma med i registret?

Anmäl till registret genom att fylla ut följande formulär

Anmälningsavgift 200 kr insättes på PG 27109-8, Svenska Boxerklubben.