Om uppfödarregistret

 

Allmänt

Registret är uppdelat i tre olika grupper:

  1. Uppfödare som uppfyller Boxerklubbens avelsmål, men har 80 % röntgad avkomma (HD + knä) och 60% MH mentalbeskriven avkomma, samt minst tre registrerade kullar på rasen.
  2. Uppfödare som uppfyller Boxerklubbens avelsmål på 60 % röntgad avkomma (HD + knä) och 40 % mentalbeskriven avkomma, samt har minst tre registrerade kullar.
  3. Uppfödare som uppfyller grundkraven för deltagande i registret.

Underlaget för beräkning av röntgad och mentalbeskriven avkomma löper på fem år och avser antal hundar som uppnått ålder för röntgen/MH.

De uppfödare som anmäler sig till registret får kostnadsfritt sina kullar hänvisade via Boxerklubben. (gäller endast kullar som uppfyller Svenska Boxerklubbenss krav för valphänvisning)

 omUppfodarregistret

Grundkrav för deltagande i Uppfödarregistret

  • Alla registrerade ägare av kenneln ska vara medlemmar i Svenska Boxerklubben
  • Följer SKK:s grundregler
  • Följer Svenska Boxerklubbens avelsrekommendationer 
  • Sänder in kullstatistik över valpning/valpar

Hur gör man för att komma med i registret?

Anmäl till registret genom att fylla i detta formulär.

Anmälningsavgift 200 kr insättes på PG 27109-8, Svenska Boxerklubben.