logo256

Policy för Svenska Boxerklubbens medlemstidning Boxerbladet

Boxerbladet är Svenska Boxerklubbens medlemstidning och kommer ut med 4 nummer/år. Tidningen är även tillgänglig genom prenumeration.

Målsättning

Boxerbladets målsättning är att vara Sveriges bästa rastidning och att vara den självklara kanalen för alla boxerintresserade i Sverige. Den ska tillgodose alla medlemmars intressen och vara Svenska Boxerklubbens ansikte utåt.

Innehåll

 • Boxerbladet ska förmedla det arbete som sker inom föreningen Svenska Boxerklubben så som avel, hälsa, MH/MT, tävlingar, styrelsearbete, uppfödarträffar och boxerfullmäktige samt spegla de aktiviteter som sker i lokalområdena. Tidningen ska också verka stärkande för föreningsdemokratin genom att ge plats för information och diskussion om det som är på gång i Boxerklubben och i Boxersverige.
 • Boxerbladet ska främja goda boxerliv genom att ge tips på aktiviteter, träning och omvårdnad och hälsa. Den ska skriva om träning och uppmana och utmana till tävling. Tidningen ska lyfta fram boxerekipage på tävlingsplan på alla nivåer.
 • Boxerbladet ska förmedla kunskap om boxerrasen i form av artiklar, notiser, rapporter och kåserier.
 • Boxerbladet ska ha bredd och vara en tidning för alla boxerägare – både den som har boxer som familjehund och den som tränar och tävlar.

Arbetssätt

Boxerbladet görs av en redaktion bestående av medlemmar i Boxerklubben och där redaktör tillsätts av AS (avdelningsstyrelsen). Boxerklubbens ordförande är ansvarig utgivare.
Redaktören ansvarar för varje nummers sammansättning, utformning och innehåll.
Till externa skribenter ska redaktionen kunna skicka en lathund, “Gör så här”, som anger vilken textmängd som ryms/sida och som beskriver den bildupplösning som är önskvärd m.m.
Foton som skickas till redaktionen ska vara i tillräckligt stor upplösning för att kunna tryckas i 300 dpi.
Bidrag till Boxerbladet, i form av text eller fotografier, är ett bidrag till tidningen och ges inte någon ekonomisk ersättning.
Redaktionen korrekturläser allt material som skickas till tidningen och redigerar vid behov texterna avseende språk och längd. Bearbetad text skickas till skribenten för gemensam slutkorrektur.
Boxerbladet ska arbeta för att hitta samarbetsformer med klubbens webbplats boxerklubben.org.

LO-sidorna

Varje lokalområde ansvarar för LO-sidorna och att materialet i form av text och bilder skickas in till redaktionen före manusstopp.

Redaktionen har rätt att vid behov redigera texterna avseende språk och längd samt att göra ett urval bland insända bilder. LO får gärna själva ange en prioritering bland de bilder som skickas in. Bearbetad text skickas till LO-skribent för gemensam slutkorrektur.
LO annonserar gratis till Boxerspecialer. Formatet för Boxerspecial-annons är en halv sida (liggande 184x114mm alternativt stående 90x232 mm). Domarpresentation bör göras till 1/4 sida (90x114mm).

Annonser

Alla medlemmar samt företag som speglar Boxerklubbens värdegrund erbjuds att annonsera i Boxerbladet enligt de förutsättningar som tas beslut om av AS och som anges i Boxerbladet, på boxerklubben.org och i lathunden “Gör så här”.

 

/ fastställd av avdelningsstyrelsen 2017-04-29

Medlemsvillkor / behandling av personuppgifter

Svenska Boxerklubbens behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. På Datainspektionens webbplats  kan du läsa mer om förordningen.

Villkor för medlemskap och deltagande

Som medlem i Svenska Boxerklubben och vid deltagande på klubbens aktiviteter (utbildningar, tävlingar, utställningar, prov, MH, MT med mera) godkänner du att Svenska Boxerklubben sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att Svenska Boxerklubben ska kunna verka i enlighet med klubbens syfte och mål, vilka framgår av Svenska Boxerklubbens stadgar.

Vid anmälan till olika aktiviteter med mera kommer du att behöva styrka att du har läst och tagit del av Svenska Boxerklubbens information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver Svenska Boxerklubben informera dig som medlem/deltagare et cetera om att vi lagrar dina personuppgifter.

Information rutiner kring lagring av personuppgifter 

Svenska Boxerklubben lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap eller när du anmäler dig till en kurs, tävling eller utställning. När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar uppgifterna. 

Vilka personuppgifter lagras

De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter som tävlingar och kurser eller vid registreringstillfällen. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar. De uppgifter som vi samlar in är de uppgifter vi lagrar. Svenska Boxerklubben hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig via en SKK- eller SBK-ansluten klubb, samarbetspartner, eller liknande. 

De uppgifter vi lagrar är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer, som kopplas till ett unikt medlemsnummer. Att lagra ditt personnummer är en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet.

Lagringssätt och informationstillgång

Vi lagrar personuppgifter i våra databaser, i molntjänster och i arkiv (fysisk pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås av styrelsemedlemmar, funktionärer med flera.  

Lagringstid

Svenska Boxerklubben lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i rasklubbens register. Lagringstiden varierar. Vissa poster raderas aldrig, såsom domare. Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas exempelvis sju år i enlighet med Skatteverkets regelverk.

Mina sidor SBK

Via webbtjänsten Mina sidor (SBK) kan du logga in för att se och ändra dina personuppgifter, skriva ut ditt medlemsbevis och avsäga ditt samtycke till att få erbjudanden från våra samarbetspartners (tredjepartsskydd). 

Kontakt Svenska Boxerklubben

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Svenska Brukshundklubbens medlemsavdelning eller Svenska Boxerklubbens medlemsansvariga. Där kan du också begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Vi raderar dina personuppgifter men då avsäger du dig också rätten till medlemskap, utmärkelser, meritförteckningar och annan medlemshistorik. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du skicka din begäran skriftligen och personligt undertecknad till Svenska Boxerklubbens sekreterare. Tycker du att Svenska Boxerklubben hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen. 

Vi hoppas att detta har gett dig en bra information om varför dina medlemsuppgifter är viktiga och hur de används. Om du har frågor kring hanteringen av dina medlemsuppgifter så mejla oss på: medlem@boxerklubben.org

boxerskolan

tileLektion1tileLektion2tileLektion3tileLektion4tileLektion5tileUtvardering

boxerskolan

tileBeloningsplaceringtileHandtarget

 

 

Boxerbladetboxerbladsframsida

Boxerbladet är Svenska Boxerklubbens medlemstidning. Vårt mål är att göra Sveriges bästa rastidning och att den ska vara en given läsning för varje boxerentusiast. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år till medlemmar och prenumeranter, med utgivning i mars, juni, september och december.
I Boxerbladet ger vi tips på träning och aktiviteter som passar en boxer – skrivna av våra bästa boxerförare som vet hur man når fram till ett boxerkynne. Det finns reportage om boxerläger, tävlingar och boxrars liv i Sverige och runt om i världen. Ofta har tidningen ett mer djuplodande tema med fokus som hälsa, rasstandard eller träning. Självfallet följer tidningen det viktiga arbete som sker inom avel och hälsa och klubbens föreningsarbete. Lokalområdena har sina egna sidor där du som medlem kan läsa om vad som händer i just ditt lokalområde.

Boxerbladets policy

Prenumeration

För den som av någon anledning inte är medlem i Boxerklubben erbjuder vi prenumeration av Boxerbladet. Prenumerationen kostar 290 kr/år (100 kr tillägg för prenumeration utanför Sverige). Först när prenumerationen är betalt träder den i kraft.

Teckna prenumeration av Boxerbladet.

Redaktion

Boxerbladets redaktion består av Åsa Danielsson (ordf. och ansvarig utgivare), Helena Fredriksson (redaktör), Lotta Johansson, Linda Antonsson, Christel Persson Pinon, Carina Karlsson (layout och tryckerikontakt), Anette Reutmer Åhlén (layout) och Ulf Nolmark (korrektur). Alla idéer och feedback till Boxerbladet är varmt välkomna!

Ladda ner "Gör så här"

Annonser

Annonsstorlek Medlem Kommersiell Format
1/1 sida 1 200:- 1 900:- stående:
184 x 232 mm
eller utfallande:
260 x 210 mm + 3 mm utfall
1/2 sida 700:- 1 100:- liggande:
184 x 114 mm
stående:
90 x 232 mm
eller utfallande:
210 x 126 mm + 3 mm utfall
1/4 sida 400:- 600:- stående:
90 x 114 mm
eller:
56 x 184 mm
1/6 sida 300:- 500:- stående:
60 x 114 mm
eller:
90 x 76 mm
Julannons 1/1 sida 800:-    
Julannons 1/2 sida 500:-    
Julannons 1/4 sida 300:-    
Vinnar- / hanhundsannons 1/4 sida 300:-    
Vinnar- / hanhundsannons 1/6 sida 200:-    
Annonsutförande gratis 300:-  
Förbeställd annons
4 nr i följd
  10% rabatt  

 

Utgivningsdatum och manusstopp

Boxerbladet nr 1 2021

 • manusstopp: 22 februari
 • manusstopp LO-rutor: 8 mars
 • planerad utgivningsdag: 31 mars

Boxerbladet nr 2 2021

 • manusstopp: 10 maj
 • manusstopp LO-rutor: 17 maj
 • planerad utgivningsdag: 21 juni

Boxerbladet nr 3 2021

 • manusstopp: 16 augusti
 • manusstopp LO-rutor: 23 augusti
 • planerad utgivningsdag: 20 september

Boxerbladet nr 4 2021

 • manusstopp: 15 november
 • manusstopp LO: 22 november
 • planerad utgivningsdag: 20 december