logo256

Policy för Svenska Boxerklubbens medlemstidning Boxerbladet

Boxerbladet är Svenska Boxerklubbens medlemstidning och kommer ut med 4 nummer/år. Tidningen är även tillgänglig genom prenumeration.

Målsättning

Boxerbladets målsättning är att vara Sveriges bästa rastidning och att vara den självklara kanalen för alla boxerintresserade i Sverige. Den ska tillgodose alla medlemmars intressen och vara Svenska Boxerklubbens ansikte utåt.

Innehåll

  • Boxerbladet ska förmedla det arbete som sker inom föreningen Svenska Boxerklubben så som avel, hälsa, MH/MT, tävlingar, styrelsearbete, uppfödarträffar och boxerfullmäktige samt spegla de aktiviteter som sker i lokalområdena. Tidningen ska också verka stärkande för föreningsdemokratin genom att ge plats för information och diskussion om det som är på gång i Boxerklubben och i Boxersverige.
  • Boxerbladet ska främja goda boxerliv genom att ge tips på aktiviteter, träning och omvårdnad och hälsa. Den ska skriva om träning och uppmana och utmana till tävling. Tidningen ska lyfta fram boxerekipage på tävlingsplan på alla nivåer.
  • Boxerbladet ska förmedla kunskap om boxerrasen i form av artiklar, notiser, rapporter och kåserier.
  • Boxerbladet ska ha bredd och vara en tidning för alla boxerägare – både den som har boxer som familjehund och den som tränar och tävlar.

Arbetssätt

Boxerbladet görs av en redaktion bestående av medlemmar i Boxerklubben och där redaktör tillsätts av AS (avdelningsstyrelsen). Boxerklubbens ordförande är ansvarig utgivare.
Redaktören ansvarar för varje nummers sammansättning, utformning och innehåll.
Till externa skribenter ska redaktionen kunna skicka en lathund, “Gör så här”, som anger vilken textmängd som ryms/sida och som beskriver den bildupplösning som är önskvärd m.m.
Foton som skickas till redaktionen ska vara i tillräckligt stor upplösning för att kunna tryckas i 300 dpi.
Bidrag till Boxerbladet, i form av text eller fotografier, är ett bidrag till tidningen och ges inte någon ekonomisk ersättning.
Redaktionen korrekturläser allt material som skickas till tidningen och redigerar vid behov texterna avseende språk och längd. Bearbetad text skickas till skribenten för gemensam slutkorrektur.
Boxerbladet ska arbeta för att hitta samarbetsformer med klubbens webbplats boxerklubben.org.

LO-sidorna

Varje lokalområde ansvarar för LO-sidorna och att materialet i form av text och bilder skickas in till redaktionen före manusstopp.

Redaktionen har rätt att vid behov redigera texterna avseende språk och längd samt att göra ett urval bland insända bilder. LO får gärna själva ange en prioritering bland de bilder som skickas in. Bearbetad text skickas till LO-skribent för gemensam slutkorrektur.
LO annonserar gratis till Boxerspecialer. Formatet för Boxerspecial-annons är en halv sida (liggande 184x114mm alternativt stående 90x232 mm). Domarpresentation bör göras till 1/4 sida (90x114mm).

Annonser

Alla medlemmar samt företag som speglar Boxerklubbens värdegrund erbjuds att annonsera i Boxerbladet enligt de förutsättningar som tas beslut om av AS och som anges i Boxerbladet, på boxerklubben.org och i lathunden “Gör så här”.

 

/ fastställd av avdelningsstyrelsen 2017-04-29