En plats för dig?

Boxerklubben gör en mängd olika saker. Vi arrangerar utställningar, tävlingar, håller kurser och läger och vi träffas och umgås tillsammans med våra boxrar. Vi arbetar för rasens bästa i kommittér, styrelser och på föreningens olika möten. Vi håller en websida och gör Boxerbladet. För att ro allt detta i land behövs vi medlemmar. Och ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma. Och desto roligare blir det!

På den här sidan lägger vi upp olika uppdrag som Boxerklubben vill genomföra. Kanske är det just din plats i klubben? Som aktiv i klubben får du chans att utveckla dina kunskaper samtidigt som du får nya vänner och får chans att påverka vår förening.

Behöver ni fler händer i ert lokalområde? Söker ni funktionärer, en ny sekreterare eller en lägerfixare? Kontakta webredaktion@boxerklubben.org så lägger vi upp er annons här.

dragkamp

 


 

 

datorRiva

Tycker du att det är viktigt med kommunikation och bra information? Och tycker du att det är roligt att hänga med i allt som händer i boxervärlden? Då kanske du vill bli Boxerklubbens nya webmaster! 

Att vara webmaster är enkelt uttryckt att vara klubbens IT-avdelning. Webmaster är en teknisk roll där man ansvarar för att hålla klubbens sajter på nätet funktionsdugliga vilket t ex kan innebära installation och/eller uppdatering av CMS-verktyget Joomla!, skapande av nya (sub)domäner, installation av nya program och moduler, återställande av backup mm.

Webmaster arbetar tätt samman med webredaktionen. Det är de som sköter alla uppdateringar av information på vår webb. Webmaster ska även kunna bistå webredaktionen med råd och förslag på hur olika tekniska utmaningar kan lösas.

Webmaster ansvarar även för den tekniska administrationen och att vid behov skapa nya eller uppdatera befintliga mailadresser och skapa databaser.

Webmaster ansvarar även för att i största möjliga mån hålla klubbens sajter fria från intrång och skadlig kod samt för att vidta åtgärder om klubben drabbas.

Det ingår även i arbetsuppgifterna att bistå klubben och föreslå och implementera tekniska lösningar som styrelse, kommittéer m fl kan använda i sitt arbete. Som webmaster bör man ha grundläggande kunskap i t ex vanliga produkter som php, css, html, sql,  JavaScript, jQuery och Joomla!.

Intresserad?

Anmäl ditt intresse till as@boxerklubben.org. Har du frågor om uppdraget, kontakta webredaktion@boxerklubben.org.