Kommittéer mm

Avel & Hälsa

Åsa Danielsson  (ansvarig)
Maritha Östlund Holmsten
Adjungerade: Ulrika Edgren, Pia Lannermalm

avel@boxerklubben.org

Prov & Tävling

tavling@boxerklubben.org

Arbetsgrupp Utställning

Kristin Bergström (ansvarig)

Arbetsgrupp Drag

Magnus Adrian

drag@boxerklubben.org

Arbetsgrupp Mental

Åsa Danielsson (ansvarig)
Hans Åhnström
Adjungerad: Inga-Lill Larsson

Exteriör

Anders Härnman (ansvarig)
Sven-Einar Holmsten

Valphänvisning, uppfödarregister

Adjungerad: Ulrika Edgren

ulrika@boxerklubben.org

Medlemsansvarig

Adjungerad: Lotta Ullid

medlem@boxerklubben.org

Förtjänsttecken

Adjungerad: Git Jonare

PR/INFO

Maria Nilsson (ansvarig)
Helena Fredriksson

Redaktion Boxerbladet

Helena Fredriksson (redaktör)
Carina Karlsson
Tommy Dahlström
Ulf Nolmark
Linda Antonsson
Ansela Bognandi Refsbäck
Ulla Robertsson
Andy Hjorth
Åsa Danielsson (ansv.utgivare)

redaktion@boxerklubben.org

Webredaktion

Helena Fredriksson 
Linda Antonsson
Katarina Magnusson

webredaktion@boxerklubben.org

 webredaktionen2021

Webmaster

Magnus Adrian (tills vidare)

Boxer SM 2022

Kristin Bergström
Ulrika Edgren
Jill Mellström
Maria Nilsson

Boxerläger 2022

Emma Silén (ansvarig)
Emma Gavelli

lager@boxerklubben.org

Revisorer

Peo Sundelin

po@interface.se

Mikael Pålblad

palblad@hotmail.com

Revisorsuppleant

Cecilia Borgljung