Kommittéer mm

Avel & Hälsa

Ulf Brömster (ansvarig)
Helena W Johansson
Adjungerade: Ulrika Edgren, Pia Lannermalm, Åsa Danielsson

avel@boxerklubben.org

Prov & Tävling

Prov & Tävling
Berthold Franzén (ansvarig)
Maria Nilsson
Bo Stigson
Adjungerad: Veronica Frohlund
tavling@boxerklubben.org

Arbetsgrupp Utställning

Kristin Bergström (ansvarig)

Arbetsgrupp Drag

Magnus Adrian

drag@boxerklubben.org

Arbetsgrupp Mental

Berthold Franzén (ansvarig)
Bo Stigsson
Adjungerad: Marlen Mussawir

Exteriör

Tommy Dahlström (ansvarig)

Valphänvisning, uppfödarregister

Adjungerad: Ulrika Edgren

ulrika@boxerklubben.org

Medlemsansvarig

Adjungerad: Lotta Ullid

medlem@boxerklubben.org

Förtjänsttecken

Adjungerad: Git Jonare

PR/INFO

Maria Nilsson (ansvarig)
Helena Fredriksson

Redaktion Boxerbladet

Helena Fredriksson (redaktör)
Linda Antonsson
Ulla Robertsson
Ulf Brömster (ansv.utgivare)

redaktion@boxerklubben.org

Webbplats

Helena Fredriksson
Linda Antonsson
Magnus Adrian (webmaster)
Erik Sundberg

webredaktion@boxerklubben.org

Boxer SM 2024

Kristin Bergström
Ulrika Edgren
Jill Mellström
Maria Nilsson

Boxerläger 2024

Emma Silén (ansvarig)
Emma Gavelli

lager@boxerklubben.org

Revisorer

Peo Sundelin
po@interface.se

Mikael Pålblad
palblad@hotmail.com

Revisorsuppleant

Cecilia Borgljung