Kommittéer mm

Avel & Hälsa

Åsa Danielsson  (ansvarig)
Janet Johansson
Adjungerade: Ulrika Edgren, Pia Lannermalm, Maritha Östlund Holmsten

avel@boxerklubben.org

Prov & Tävling

Emma Silén (ansvarig)
Anders Härnman
Kristin Bergström

tavling@boxerklubben.org

Arbetsgrupp Utställning

Kristin Bergström (ansvarig)

Camilla Johansson

Adjungerad: Pia Fogelberg Berglund

Arbetsgrupp Drag

Peter Burland

peter@boxerklubben.org

Arbetsgrupp Mental

Åsa Danielsson (ansvarig)
Git Jonare
Adjungerad: Inga-Lill Larsson

Exteriör

Anders Härnman (ansvarig)

Valphänvisning, uppfödarregister

Adjungerad: Ulrika Edgren

ulrika@boxerklubben.org

Medlemsansvarig

Adjungerad: Lotta Ullid

medlem@boxerklubben.org

Förtjänsttecken

Git Jonare

PR/INFO

Maria Nilsson (ansvarig)
Helena Fredriksson

Redaktion Boxerbladet

Helena Fredriksson (redaktör)
Carina Karlsson
Tommy Dahlström
Susanne Hassler
Ulf Nolmark
Linda Antonsson
Christel Pinon Persson
Åsa Danielsson (ansv.utgivare)

redaktion@boxerklubben.org

Webredaktion

Helena Fredriksson 
Linda Antonsson
Katarina Magnusson

webredaktion@boxerklubben.org 

Webmaster

Magnus Adrian (tills vidare)

BoxerSM 2019

Kristin Bergström , Cina Bengtsson (ansvariga)
Ulrika Edgren, Jill Mellström, Catrin Lorenzon,
Ditte Timmerman

Boxerläger 2019

Cecilia Thelin (ansvarig)
Agneta Lundström

lager@boxerklubben.org

Revisorer

Peo Sundelin

po@interface.se

Mikael Pålblad

palblad@hotmail.com

Revisorsuppleant

Lola Södergård
Eva Jakobsson