Medlemsvillkor / behandling av personuppgifter

Svenska Boxerklubbens behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. På Datainspektionens webbplats  kan du läsa mer om förordningen.

Villkor för medlemskap och deltagande

Som medlem i Svenska Boxerklubben och vid deltagande på klubbens aktiviteter (utbildningar, tävlingar, utställningar, prov, MH, MT med mera) godkänner du att Svenska Boxerklubben sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att Svenska Boxerklubben ska kunna verka i enlighet med klubbens syfte och mål, vilka framgår av Svenska Boxerklubbens stadgar.

Vid anmälan till olika aktiviteter med mera kommer du att behöva styrka att du har läst och tagit del av Svenska Boxerklubbens information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver Svenska Boxerklubben informera dig som medlem/deltagare et cetera om att vi lagrar dina personuppgifter.

Information rutiner kring lagring av personuppgifter 

Svenska Boxerklubben lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap eller när du anmäler dig till en kurs, tävling eller utställning. När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar uppgifterna. 

Vilka personuppgifter lagras

De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter som tävlingar och kurser eller vid registreringstillfällen. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar. De uppgifter som vi samlar in är de uppgifter vi lagrar. Svenska Boxerklubben hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig via en SKK- eller SBK-ansluten klubb, samarbetspartner, eller liknande. 

De uppgifter vi lagrar är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer, som kopplas till ett unikt medlemsnummer. Att lagra ditt personnummer är en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet.

Lagringssätt och informationstillgång

Vi lagrar personuppgifter i våra databaser, i molntjänster och i arkiv (fysisk pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås av styrelsemedlemmar, funktionärer med flera.  

Lagringstid

Svenska Boxerklubben lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i rasklubbens register. Lagringstiden varierar. Vissa poster raderas aldrig, såsom domare. Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas exempelvis sju år i enlighet med Skatteverkets regelverk.

Mina sidor SBK

Via webbtjänsten Mina sidor (SBK) kan du logga in för att se och ändra dina personuppgifter, skriva ut ditt medlemsbevis och avsäga ditt samtycke till att få erbjudanden från våra samarbetspartners (tredjepartsskydd). 

Kontakt Svenska Boxerklubben

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Svenska Brukshundklubbens medlemsavdelning eller Svenska Boxerklubbens medlemsansvariga. Där kan du också begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Vi raderar dina personuppgifter men då avsäger du dig också rätten till medlemskap, utmärkelser, meritförteckningar och annan medlemshistorik. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du skicka din begäran skriftligen och personligt undertecknad till Svenska Boxerklubbens sekreterare. Tycker du att Svenska Boxerklubben hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen. 

Vi hoppas att detta har gett dig en bra information om varför dina medlemsuppgifter är viktiga och hur de används. Om du har frågor kring hanteringen av dina medlemsuppgifter så mejla oss på: medlem@boxerklubben.org