Om Lokalområden

Boxerklubbens lokala aktiviteter organiseras av klubbens sex lokalområden (LO:n) från norr till söder.

Vilket lokalområde du hör till styrs av var du bor. Du kan byta lokalområde om du av någon anledning vill göra detta. Detta går dock endast att göra i samband med förnyelse av medlemskap. Man kan alltså inte göra det mitt i en period

Ditt lokalområde har en egen sida på Boxerklubbens webbplats och även egna facebooksidor med information.

Lokalområdena arrangerar bland annat

  • Officiella utställningar för boxer
  • Valp- och andra inofficiella utställningar
  • Exteriörbeskrivningar
  • Korningar (mentaltest) och MH (mentalbeskrivning)
  • Lokala uppfödarutbildningar
  • Medlemsmöten och andra medlemsaktiviteter etc

Allt efter de behov och möjligheter som finns inom respektive LO.

lokarta2024