Den här gruppen passar ekipage med tidigare erfarenhet av IGP. Man bör veta vad som krävs av hund och förare samt vara väl insatt i hur sporten fungerar. Träningen är upplagd och inriktad mot tävling.

joelbox

Den här gruppen passar dig som vill utveckla din och hundens spårkunskap. Gruppen är tävlingsinriktad. Egen bil är ett måste då spårmarkerna inte ligger i direkt anslutning till Tånga Hed.

bild

Gruppen är inriktad för ekipage med tävlingsambition. 

Det är viktigt att man inser att sökträning är så mycket mer än den egna hunden, sökträning är ett grupparbete som samtliga engagerar sig i. Arrangemanget förutsätter att alla deltagare är medvetna om att det gäller både i sökskogen och på appellplanen!

johannaMastenbroek

Den här gruppen tränar uppletande och brukslydnad. Träningen vänder sig mot tävlingsinriktade ekipage. Deltagarna förväntas engagera sig och hjälpa till med t.ex. vallning av ruta, utläggning av föremål eller som funktionär på lydnadsplanen. Gruppen tränar både på appellplan och i skogen, egen bil är nödvändigt.

pernillaSundberg

Gruppen passar alla som är intresserade av bruksgrenen spår samt lydnaden som ingår i tävlingsformen.
Det är viktigt att alla i gruppen engagerar sig och hjälper till att lägga spår eller agerar statister på lydnadsplanen vid behov. Egen bil är nödvändigt då gruppen tillbringar tid både på lydnadsplan och i skogen.


annikaHansson