Kära boxervänner, det är med glädje efter beslut av ATIBOX Committee som vi kan presentera ATIBOX 70-åriga historia, 70 Years ATIBOX 1950 - 2020. Denna nätpublikation guidar er från ATIBOX begynnelse, år 1950 genom alla år fram till 2020, alltså 70 år. Publikationen är en påbyggnad med 10 år från tidigare ATIBOX 60 Years.

ATIBOX begynnelse

Delegationer från England, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Italien, Schweiz och Tyskland träffades för första gången den 20 maj 1950 i Strasbourg för att bilda ATIBOX. Tyvärr hände det inte mycket förrän 10 år senare, den 23 - 24 oktober 1960 då representanter från 27 länder träffades och skissade på de första stadgarna.

Men vi i Norden, Norge och Sverige, blev medlemmar långt senare, Norge 1989 och Sverige år 1995. Idag, drygt 70 år efter dess bildande, är ATIBOX en global, modern förening som årligen arrangerar ATIBOX World Show och ATIBOX IGP-FH WM. Dessutom är ATIBOX ensam boxerorganisation som är associerad med FCI, Federation Cynologique Internationale. Allt detta och mycket mer intressant läsning om ATIBOX historia kommer ni att finna i 70 Years ATIBOX 1950 - 2020. Vi ser fram emot ATIBOX rätt in i framtiden.

Anders Härnman, Tommy Dahlström och Knut Brodal

 

atiboxHistoriaCover

 

 

 

 

Klicka på bilden för att ladda upp

70 Years ATIBOX 1950 - 2020

Uppfödarnas historia

Svensk Boxer i backspegeln

gunnelLindstromRäknat till antalet registreringar hade den svenska boxern sin absoluta storhetstid under 1960-70-talen. Fler än 1000 boxer registrerades då varje år och under en tioårsperiod var över 700 boxeruppfödare verksamma. De flesta av dem registrerade endast en till två kullar.


I den digitala boken "Svensk boxer i backspegeln”, som här presenteras i sin helhet, berättar Inger Tireland om de svenska boxeruppfödarnas första 100 år. Det är en omöjlighet att nämna dem alla och urvalet är de uppfödare som satt de största avtrycken i den svenska boxeraveln, antingen genom egen uppfödning eller importer. I Tirelands uppfödarhistoria finns också utdrag från Boxerbladet som på ett levande sätt berättar om personer som arbetat för vår ras och vår klubb under åren. Inger Tireland är medlem i Boxerklubben sedan mitten av 1960-talet och är författare till boken “Boxerns Historia".

 

Kapitel

Klicka på bilden för att ladda upp kapitlet.

tileUppf1

1) Kennlar registrerade ca 1915-1958: Från Ivargård, Holmgård, Agricola, Af Christensen, Roland, Agra, Rikomps, Kärrstorp, Havsklippans, Borgöns, Habanera, Isomaj

tileUppf2

 

 

 

 

 

 

2) Kennlar registrerade ca 1935-1960: Skaraborgs, Karstorps, Ariolos, Siggesunds, Årstavallens, Marion, Ervin

tileUppf3

 

 

 

 

 

 

3) Kennlar registrerade ca 1960-1966: Keylin, Robeja , Bio-Bio, Evohl’s, Drabant, Marikarlos

tileUppf4

 

 

 

 

 

 

4) Kennlar registrerade ca 1967-1990: Boxzent, Doll Announces, Hocus-Pocus, Briljant, Gambol’s, Queensi’s, Arvensis, Pibox,Riebox, Boxertorpet, Handler’s, Trebula, Kajdy’s, Nugget’s, Buffet, Gamelia

tileUppf5

 

 

 

 

 

 

5) Kennlar registrerade ca 1975-1997: Sunday’s, Två Kronors, Flashline, Bodytalks, Impressive, Twinbox, Jargong, Enchanters, Bol’s, Sensato, Capcour, Hausse, Teamwork

tileUppf6

 

 

 

 

 

 

6) Kennlar registrerade ca 1978-2000: Ploy’s, Smock, Incirias, Big Heart, Pretzel, Ringside’s, Honeybox, Swedbox, Chevrolinga, Berox, Mysslingen, Introduce, Classic Charms, Valsängen, Boxerladys, Bunty, Andillas, Tevreten

tileUppf7

 

 

 

 

 

 

7) Kennlar registrerade ca 1980-1996: Engelaiz, Soerhagen, Levonne, Shirwalks, Boxola, Rubigo, Debutant, De la Pi, Jipotimas

 

 

Boxerns ursprung

Redan antikens assyrier lär ha hållit sig med mastiffliknande strids- och vakthundar. Genom erövringskrig och folkvandringar etablerade sig varianter av dessa kraftfulla hundar på olika håll i Europa. De användes av aristokratin vid jakt av bl a vildsvin och björn. Man hetsade helt enkelt flockar av Bullenbeisser, som hundtypen kallades i Tyskland, mot villebrådet. Även i England ägnade sig överklassen åt detta blodiga nöje. Bullenbeissern hade underbett vilket möjliggjorde att den kunde andas fritt samtidigt som den bet sig fast i bytet.

bullenbeiser

Så småningom kunde man urskilja två typer av Bullenbeissern - en större och en mindre – och det är sannolikt den sistnämnde som spelat en avgörande roll vid boxerns tillblivelse. Den mindre Bullenbeissern var också känd under lokala namn som brabanter och boxl.

Namnet boxer är dock omtvistat. Det dialektala – boxl – kan ha spelat en roll men det finns också teorier om att rasnamnet faktiskt har engelskt ursprung.

När den blodiga jakten - som beskrivits ovan – kom ur modet användes Bullenbeissern bl a till att driva och vakta boskap.

I England fanns sedan länge tyngre och lättare varianter som liknande de tyska hundtyper som beskrivits ovan. Den tyngre – mastiffen – kan ha lämnat ett bidrag till boxerrasen men ännu viktigare var dåtidens engelska bulldogg. Studerar man avbildningar av engelska bulldoggar från 1800-talet så slås man av hur boxerliknande dessa hundar faktiskt var.

Under 1800-talets senare del tog aveln av hundar mer organiserade former. Rasklubbar bildades för att föra stamböcker och fastställa rasstandarder. Den 17 januari 1896 bildades Deutscher Boxer Klub i München.

muhlbauersFlocki
Mühlbauers Flocki

Man kan alltså hävda att boxern är en tysk hundras men det är faktiskt en sanning med modifikation. Den första stambokförda boxern var född i Frankrike och i det tidiga avelsarbetet gjorde den helvita engelska bulldoggen ”Tom” en avgörande insats!

Vid slutet av 1920-talet hade avelsarbetet konsoliderat den boxertyp som vi möter idag: den kraftfulla men samtidigt eleganta hunden med det karaktäristiskt formade huvudet. I Tyskland verkade makarna Friederun och Philip Stockmann framgångsrikt under kennelnamnet vom Dom och kennelns historiska betydelse kan inte överskattas.

Exporter från Tyskland – åtskilliga från vom Dom-kenneln – lade grunden till boxerns popularitet runt om i världen. Vem vill inte ha en sportig, vacker hund som funkar både som familjehund och brukshund?