tillDigSomSkaKopaValp

Råd till valpköpare

Alla hundraser har sin charm - men Svenska Boxerklubben gullar naturligtvis extra med boxern – en spjuver, en atlet och en charmknutte av rang. En ängel i en gangsters skepnad säger somliga, världens bästa kompis, kärvänliga, kramgoa - men också en hund som gillar att jobba med en energi utan begränsning. Många anser att boxern är en av världens bästa räddningshundar - de ger aldrig upp.

Före valpköpet

Tänk på att du måste kunna ta väl hand om din vän under lång tid framöver. Det är inte lite en boxer fordrar i form av tid och intresse. Boxern är en brukshund och kräver som sådan inte bara mycket och regelbunden motion, utan även mental stimulans. Boxerns storlek och livliga temperament gör att det ofta fordras en tydlig och konsekvent uppfostran, grundad på vänlighet. Den tycker om att arbeta, varför den också bör få den möjligheten. En hund är dessutom ett flockdjur och ska inte lämnas ensam. Enligt svensk lag får man inte lämna hunden utan tillsyn för länge och har du en valp under 4 månader får den inte lämnas ensam mer än korta stunder.
SKK Ensam hemma

Rasstandard

För varje, av SKK registrerad och erkänd hundras finns en rasstandard som i detalj beskriver rasens ideal, så väl exteriört som mentalt.
Boxerns ursprung är Tyskland, du kan läsa mer om under boxerns historia och ursprung och rasstandard under exteriör

Val av valp och uppfödare

Kontakta helst flera uppfödare. Bli inte förvånad eller irriterad om du utsätts för en rad ingående frågor. En seriös uppfödare vill hålla fortsatt kontakt med sina valpköpare. Dels för att få följa valpens utveckling, vilket har betydelse för det fortsatta avelsarbetet, dels för att bistå med råd och hjälp så att du och din valp får de bästa förutsättningar för ett gott liv tillsammans. Det är av avgörande betydelse att din valp startat sitt liv i en bra miljö. Uppfödaren har ett stort ansvar vad gäller valpens utveckling, såväl när det gäller arv som miljö.
När man väljer valp väljer man till stor del föräldradjur. Avelsmaterialet ska vara väl dokumenterat och testat med officiella meriter. Likaså ska uppfödaren kunna svara uppriktigt på frågor om vilka sjukdomar och defekter som förekommer inom släkten. Ta därför reda på så mycket som möjligt om mor och farföräldrarna, liksom om föräldradjurens kullsyskon och tidigare avkommor efter hanen eller tiken.

Mentalitet

Mentalitet hos boxer är av allra största vikt. En hund som inte har en stabil mentalitet kan få utstå mycket lidande och inte minst, orsaka sin ägare många problem. En hunds mentalitet påverkas genom arv och uppväxtmiljö. Först uppfödarens och därefter den miljö du som ägare ger den. Man förstår då hur viktigt det är att innan köp av valp, förvissa sig om föräldradjurens bakgrund och valpens första miljö.

De officiella tester som används för att bedöma mentaliteten hos boxer är:

 • Känd mental status vid genomfört MH.
 • Mentaltestdelen vid Korning.

Läs gärna mer om detta under Boxerns mentalitet.

Sjukdomar

Boxer, liksom andra raser, är emellanåt utsatt för sjukdomar och skador. Det finns ingen garanti för att två friska föräldrar får genomgående friska avkommor. Men för att minska risken för sjukdom, bör all avel bedrivas med friska djur, såväl mentalt som fysiskt.

Läs gärna mer om detta under Hälsoprogram.

Exteriör

Det som bl.a. ger rasen boxer dess särprägel är utseendet, exteriören. Betydelsen av en god exteriör inom en ras kanske kan tyckas mindre viktig. Men det handlar inte enbart om skönhet, det handlar också om rasens funktionalitet och det ändamål vilket rasen avlats fram för.
Som brukshund måste en boxer vara sunt anatomiskt byggd för att tåla de påfrestningar den utsätts för

Det som används för att bedöma boxers exteriör är:

 • Exteriörbeskrivning
 • Utställning

Vid en utställning jämförs hunden först med rasstandardens exteriöra krav, utan hänsyn till andra deltagande hundar och får sig tilldelat ett kvalitetspris. Kvalitetsbedömning innebär att hunden bedöms och tilldelas pris efter sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav. Lämpligt är att din valps föräldrar har en kvalitetsbedömning vid officiell utställning.

Läs gärna mer om detta under Boxerns exteriör och Utställning

Köpet

När du väl gjort ditt val och bestämt dig för en boxervalp, så tänk på att valpen kan hämtas först vid 8 veckors ålder. Tidigare är den inte mogen att lämna mor och syskon. Det kan ge valpen men för livet att alltför tidigt berövas den trygghet och uppfostran som tiken och kullsyskonen erbjuder.

När valpen är färdig att levereras och du ska hämta den, ska:

 • SKK:s köpeavtal upprättas, läs noga igenom innan du skriver under
 • Registreringsbevis från SKK (stamtavla) ska du få från uppfödaren
 • Valpbesiktningsintyg, ej äldre än sju dagar, erhålles från uppfödaren
 • Om valpen är vaccinerad ska du få ett vaccinationsintyg och uppfödaren bör också kunna ge dig ett schema för vaccinationer och avmaskning.
 • Valpen bör dessutom vara avmaskad.
 • Valpen ska vara id-märkt med chip eller tatuering och av uppfödaren ska du få en ägaranmälningsblankett med hundens uppgifter ifyllda.
 • Skötselanvisningar, matlista m.m. ska kunna erhållas från uppfödaren

Övrigt

När valpen är runt sju veckor gammal, alltså strax innan valpen hämtas, ser många uppfödare till att valpen grundvaccineras mot valpsjuka, parvovirus och smittsam leverinflammation (HCC, hepatit). Det är inte tre sprutor utan en enda, en så kallad trippelvaccination. På det köpeavtal du får framgår det om valpen är vaccinerad eller inte. 
Om inte uppfödaren ombesörjt försäkring av valpen, så teckna omgående en sjuk- och livförsäkring för din boxer. Kostnaderna för veterinärvård är ofta mycket höga, varför en försäkring är trygg att ha.

SKK:s vanliga juridiska frågor och svar.

Till sist:

Svenska Boxerklubben ber att få önska dig och din boxer Lycka till!