Boxer för omplacering

omplaceringDetta är en tjänst för boxer i behov av nytt hem. Har du en hund som behöver nytt hem?

Minimiålder för boxer till omplacering är 6 månader. Ägaren och/eller uppfödaren ska vara medlem i Svenska Boxerklubben.

Observera Ev. köpare uppmanas att själva undersöka hundarnas/familjebildens status vad gäller hälsa, mentalitet, exteriör och ev. arbetsmeriter.

Vid eventuella frågor kontakta Ulrika Edgren

Annonserna under Omplacering ligger kvar en månad om inte förlängning eller borttagning anmäles!

Glöm inte att meddela när anmäld hund har fått ett nytt hem!

Formulär för anmälan till omplacering


 

Aktuell omplacering 2023-02-02omplacering20220704

 

Namn, ägare
Anette Andersson
 

E-post, ägare
murbergets@gmail.com

Telefon, uppfödare
070-370 16 73

Uppfödare, namn
Anette Andersson

Hundens namn
Murbergets Agne

Reg nr
SE28197/2022

Färg
Gul

Kön
Hane

Födelsedatum
fredag18 mars 2022