bannerBf

Boxerfullmäktige

Boxerfullmäktige (BF) är föreningens högsta beslutande organ. Varje år hålls ett ordinarie fullmäktigemöte, något som i andra föreningar även kallas årsstämma eller årsmöte. Inom Boxerklubben kallas mötet ofta kort och gott BF. Mötet ska hållas under perioden 1-31 mars och arrangeras med värdskap av lokalområdena med rullande schema. Kallelse ska skickas till lokalområdena senast den 1 januari. Dagordning samt handlingar ska finnas tillgängliga senast den 31 januari.

Läs mer om Boxerfullmäktige och klubbens organisation.

Här är länk till BF-handlingarna och samt en motion.

>>> BF-handlingar 2024

>>> Motion 2024

De ekonomiska handlingarna ingår inte i det som läggs ut på webbplatsen utan de skickas ut till lokalomårdenas styrelser.Kontakta ditt lokalområde om du vill ta del av dem.

bfKallelse2024