Här är länk till BF-handlingarna och samt en motion.

>>> BF-handlingar 2024

>>> Motion 2024

De ekonomiska handlingarna ingår inte i det som läggs ut på webbplatsen utan de skickas ut till lokalomårdenas styrelser.Kontakta ditt lokalområde om du vill ta del av dem.