teaserSthlmHundmassa2019
Vill du representera Svenska Boxerklubben och boxern som ras på Stockholm hundmässa?
Notera 14-15 december i din kalender som ett viktigt datum.

På uppdrag av Avdelningsstyrelsen (AS) ansvarar ÖLO för Svenska Boxerklubbens rasmonter på Stockholm Hundmässa.

Mer information om evenemanget kommer under senhösten 2019.
Du behöver inte tillhöra lokalområdet ÖLO för att vara med men du måste vara medlem i Svenska Boxerklubben.
Vet du redan nu att du vill och kan ta ett pass i rasmontern med din boxer kontakta gärna ÖLO-styrelsen via mail sekr@olo.boxerklubben.org .