Valberedningen behöver folk

Vill du vara en del av valberedningen eller känner du någon som du tror passar till uppdraget?

Kontakta i så fall SLO's styrelse, e-post: styrelse@slo.boxerklubben.org