Medlemsmöte 13 oktober 2019 kl 1200 på Hörby BK

Ev motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 oktober.
Klicka här för att ladda ner Dagordning till Medlemsmöte 20191013