Mentaltest samt exteriörbeskrivning 10 mars 2019 på Tollarp BK
Mentaldomare: Ingrid Borg Vogel och Conny Borg
Exteriörbeskrivare: Torbjörn Johansson
Testledare: Patrik Haje

Anmälan via SBK tävling