Till uppfödare medlemmar i Sv Boxerklubben SLO

som vill att Lokalområdet ska stå som arrangör för mentalbeskrivningen.

Vi behöver därför er hjälp för planering av mentalbeskrivningar under år 2019. Vi samarbetar i första hand med Bjuv BK och Åhus BK. Nytt för i år är att Höganäs BK erbjudit sig att arrangera MH till oss (de står då för hela arrangemanget).
För att underlätta vårt arbete vill vi att ni senast den 30 november 2018 lämnar önskemål om mentalbeskrivning för 2018. Vi har inte möjlighet att arrangera beskrivning för er om vi inte får in önskemålen i tid.

Väljer ni Bjuv BK eller Åhus BK måste ni som vanligt hjälpa till med att kontakta vissa funktionärer samt stå för mat till funktionärerna på mentalbeskrivningarna. Det utgår en ersättning med 50:- per funktionär i matkostnad. Praxis är att det finns enkel frukost och fm./em. kaffe vid banan samt lunch förslagsvis vid klubblokalen.

Om Ni inte själva har 8 hundar som ska beskrivas vid samma tillfälle kommer vi att fylla upp med andra hundar.

Om ni inte får en personlig bekräftelse på er ansökan om MH från Ann Wanker vänligen kontakta henne via epost lann_wanker@hotmail.com

Ansökan

Ansök om MH till SLO mental@slo.boxerklubben.org
Uppge antal hundar, samt tidpunkt ni önskar ert MH