Vinstrikaste Utställningsboxern i SLO

Glöm inte skicka in utställningsresultat  till Vinstrikaste Utställningsboxern i SLO senast 31/12-18

Statuter för Södra Lokalområdets vandringspris till Vinstrikaste utställningsboxer 

I årets, 2018, upplaga av ”Vinstrikaste Utställningsboxern i SLO” ändrar vi lite i våra statuter då vi inte arrangerade en specialutställning under året, utan det var Atibox i stället. Förutom vanliga utställningspoängen så räknas utställningspoäng för Atibox enligt följande:
1: a placering i sin grupp 12 p
2:a placering i sin grupp 11p 
3:e placering i sin grupp 10 p
4:e placering i sin grupp 9 p
CK 8 p
Atibox likställs med Boxerklubbsutställning.

Du glömmer väl inte skicka in dina tävlingsresultat för året senast den 31 december till Gun Grysell,gungrysell@hotmail.com

  • Endast officiella (svenska eller utländska) resultat får räknas.
  • Ägaren och föraren skall vara medlem i Svenska Boxerklubben och tillhöra Slo. 
  • Hunden får bara räkna de poäng som erövrats i ägo av medlem i Slo.
  • Högst 10 utställningsresultat får räknas. Minst en av de 10 utställningar som räknas måste vara en Boxerklubbsutställning, oavsett resultat (dvs kan vara ett noll-resultat). 
  • På utställningar arrangerade av Boxerklubbar multipliceras poängen med 1,5. (Dvs. poängen är värd en halv gång mer.
  • Endast den högsta poängen vid varje tillfälle får räknas
  • Hunden ska ha ”genomgånget MH med godkänt skott” eller ”godkänd mentaltest vid korning” vid tävlingsårets slut.
  • När samma ägare erövrat priset för tredje gången, med minst två olika hundar, vinns priset för alltid. Vinnaren skaffar då en ersättande pokal eller kan också välja att låta den andra fortsätta att vandra en period till.  
  • Priset delas ut på Slo:s Årsmöte. 

Utställningspoäng

BIR 20p
BIM 18 p
2 BH/BT 17 p
3 BH/BT 16 p
4 BH/BT 15 p
CERT 14 p
CACIB 13 p
R-CERT 12 p
R-CACIB 11 p
övriga CK 8 p