Bruks och Lydnadsresultat till LO-mästare

Glöm inte skicka in Bruks och Lydnadsresultat till LO-mästare senast 31/12-18

Statuter för LO-mästare i Bruks och Lydnad

Du glömmer väl inte skicka in en sammanställning på dina tre bästa tävlingsresultat för året senast den 31 december för Lydnad/Bruks till Roland Olsson epost  mr.olsson.roland@telia.com

Vid uttagning av lokalområdesmästare i Bruks/Lydnad skall lokalområdet utse LO-mästare genom att boxerägare inom varje område får anmäla sina resultat från officiella lydnadsprov. Ägaren och föraren skall vara medlem i Svenska Boxerklubben och tillhöra Slo  Det krävs tre officiella  resultat i lydnad för att tävla om mästartitlarna, samt att man är medlem i lokalområdet.  En "tävlingssekreterare" utses som tar hand om anmälningarna och som vid kalenderårets slut räknar fram en LO-mästare genom att lägga samman poängsummorna från varje ekipages tre bästa tävlingar under året, och sedan dividera summan av koefficienterna.

Bruks

Koefficienterna för de olika klasserna i bruks är:

 • Appell kl 320 
 • Lägre kl 600 
 • Högre kl 600 
 • Elit kl  650

Räkne ex. bruks

Hund Fido tävlat i tre spårtävlingar under året och skickat in följande resultat:

 • Appell  kl spår 255p Uppfl.
 • Lägre   kl spår 555 p Uppfl.
 • Högre  kl spår 510 p Gk.

Då blir uträkningen som följer:

 • 255p/32  (kofficienterna appell kl) = 7,97p
 • 555p/60  (kofficienterna  lägre  kl)  = 9,25p
 • 510p/60  (kofficienterna högre  kl)  = 8,50p

Sen lägger man sedan ihop dessa 7,97+9,25+8,50 och delar i tre så får man 8,57 p som är Fido genomsnittsbetyg.

Hamnar två ekipage på samma resultat, vinner den som tävlat i högst klass med godkänt resultat.
Har de två ekipagen tävlat i samma klass vinner den som har den högsta poängsumman i en tävling.

Lydnad

Koefficienterna för de olika klasserna i lydnad är:

 • Startklass 200
 • Lydnadsklass I-III 320

Räkne ex. lydnad

Hund Alfa har tävlat i startklass 185p, lydnadsklass I 269p, lydnadsklass II 239p:

 • 185 p 200 p 185/200=0,925 0,925   
 • 269 p 320p 269/320=0,84 0,840   
 • 239 p 320 p 239/320=0,747 0,747    

Summa   2.512

Hamnar två ekipage på samma resultat (E), vinner den som tävlat i högst klass med godkänt resultat. Har de två ekipagen tävlat i samma klass vinner den som har den högsta poängsumman i en tävling.