Valberedningen har inkommit med sitt förslag till styrelse för 2022 (se bifogat dokument här nedan). Det saknas fortfarande en ledamot tillika kassör och valberedningen jobbar vidare med detta. Förslag mottages gärna!

Nu är det ni medlemmar som får inkomma med fler nomineringar! Det är helt ok att anmäla eget intresse att bidra till styrelsearbetet.

Nomineringar skickas till ÖLO:s styrelse senast den 15 december (ordf@olo.boxerklubben.org). Vi skickar sedan en lista vidare till valberedningen.

Den information som ska finnas med vid nominering är:

*Vilken funktion/roll som avses

*Namn på den nominerade

*Kontaktuppgifter

*En kort presentation

OBSERVERA att den nominerade ska vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen samt godkänt att kontaktuppgifter lämnas vidare till ÖLO:s styrelse och valberedningen.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen för Boxerklubben ÖLO
oloBildUppdateringValberedForslag