arsmotesboxerNVLO:s årsmöte genomfördes digitalt via Zoom.

Datum: 21/2 2021

Tid: 15.00

Årsmöteshandlingar finner du här nedan.

Valberedningens Förslag

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2020

Kommittéernas Verksamhetsplaner 2021

NVLO Resultaträkning 2021

NVLO Budget 2021

NVLO Revisionsberättelse räkenskapsåret 2020