fotoNvlo

Välkommen på NVLO:s årsmöte!

När: 22/2 kl 13.00
Var: Studiefrämjandet, Verkstadsgatan 1 Karlstad, sal 215

 

Förslag till dagordning årsmöte NVLO 2020

Verksamhetsberättelse NVLO 2019

Resultaträkning NVLO 2019

Verksamhetsplan Utställning 2020

Verksamhetsplan Bruks och Lydnad 2020

Budget NVLO 2020

Valberedningens förslag till styrelse 2020

Varmt välkomna önskar styrelsen NVLO