Vi startar en Brukscirkel i Värmland och en i Närke som innehåller sök, budföring, spår och uppletande. Cirkeln börjar i år och fortsätter nästa år. Vi planerar att ha 8 träffar. Vi inriktar oss på nybörjare. Det är ett stort intresse i Värmland så vi har kö därför har vi tänkt oss att starta en aktivitets cirkel till våren.